POSSIBILITIES OF APPLYING MODERN PHOTOGRAMMETRY FOR THE MODERNIZATION OF CADASTRAL MAPS IN POLAND AND KAZAKHSTAN

Zdzisław Kurczyński , R. K. Abeldina , G. Kenesovna , L.V. Smunyova , Z.E. Moldumarova , F.K. Yermekov

Abstract

The development of digital photogrammetric technology, supported by the appearance of high resolution digital aerial cameras and new satellite imaging systems, has resulted in the transformation of the quality of photogrammetric products and their wide distribution. This has created new areas of interests, including their use for cadastral works. This paper discusses the issues related to the creation and modernization of cadastral maps in Poland and Kazakhstan. Extensive works in this field are performed in both countries: in Kazakhstan, this work results from systematic changes and in Poland, they are performed within the Governmental Programme of Development of an Integrated Real Estate Information System (ZSIN). Different conditions and demands for cadastral maps exist in both countries and they may be met by different technical means. In Kazakhstan, high resolution satellite images are useful. Their use has been fostered by two Earth satellite observation systems which were introduced two years ago. In Poland the conditions and demands dictate the use of high resolution aerial photographs. This paper discusses also in more detail the status of these works and demands, the existing capabilities of satellite imaging systems and the technical and organizational conditions relating to the use of contemporary photogrammetry for the modernization of cadastral maps in both countries.
Author Zdzisław Kurczyński ZFTSIP
Zdzisław Kurczyński,,
- Department of Photogrammetry, Teledetection and Spatial Information Systems
, R. K. Abeldina
R. K. Abeldina,,
-
, G. Kenesovna
G. Kenesovna,,
-
, L.V. Smunyova
L.V. Smunyova,,
-
, Z.E. Moldumarova
Z.E. Moldumarova,,
-
, F.K. Yermekov
F.K. Yermekov,,
-
Other language title versionsMOŻLIWOŚCI WSPÓŁCZESNEJ FOTOGRAMETRII W MODERNIZACJI MAP KATASTRALNYCH W WARUNKACH POLSKI I KAZACHSTANU
Journal seriesArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, ISSN 2083-2214, e-ISSN 2391-9477 [2391-9477]
Issue year2016
Vol28
Pages53-64
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishkataster, mapy katastralne, obrazowania satelitarne, zdjęcia lotnicze, fotogrametria cyfrowa
Keywords in Englishcadastre, cadastral maps, satellite imagery, aerial images, digital photogrammetry
Abstract in PolishZaistnienie technologii cyfrowych w fotogrametrii, wsparte wejściem na rynek wysokorozdzielczych lotniczych kamer cyfrowych i nowych systemów obrazowania satelitarnego spowodowało jakościowy skok produktów fotogrametrycznych, połączony z ich upowszechnieniem. Stworzyło to nowe obszary zastosowań, m.in. w zakresie prac katastralnych. Artykuł stanowi spojrzenie na problemy zakładania i modernizacji map katastralnych na przykładzie Polski i Kazachstanu. W obu krajach trwają intensywne prace w tym zakresie: w Kazachstanie jest to spowodowane zmianami ustrojowymi, a w Polsce Rządowym Programem Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (ZSIN). Różne w obu krajach warunki i zapotrzebowanie w zakresie prowadzenia map katastralnych mogą być zaspokajane różnymi środkami technicznymi. W warunkach Kazachstanu przydatne są wysokorozdzielcze obrazy satelitarne. Sprzyjają temu uruchomione dwa lata temu dwa systemy obserwacji satelitarnych Ziemi. W warunkach krajowych będzie to opracowanie wysokorozdzielczych zdjęć lotniczych. Artykuł przybliża stan prac i potrzeb, zaistniałe możliwości systemów obrazowania satelitarnego oraz uwarunkowania techniczne i organizacyjne wykorzystania współczesnej fotogrametrii w modernizacji map katastralnych w obu krajach.
DOIDOI:10.14681/afkit.2016.004
Internal identifier142/2016
Languageen angielski
File
afkit.2016.004.pdf 597.39 KB
Additional file
2016_oswiadczenie_Kurczynski_142.pdf 402.35 KB
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 7.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*0 (2018-06-15)
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back