OPERATIONAL OPTIMIZATION IN DISTRICT HEATING SYSTEMS USING THERMAL INERTIA OF BUILDINGS

Michał Leśko , Wojciech Bujalski

Abstract

Evolution of energy market and development of IT result in new challenges for operational optimization in modern district heating networks. Among the solutions which can help in such optimization, thermal load shifting with the use of inertia of buildings has been identified as one which requires additional research. Two mathematical models for simulation of transient behavior of buildings connected to DH systems have been described, and the more simplified model has been validated by comparing results. The simplified model for simulation of building’s behavior can be used in global operational optimization of DH systems, and the methodology demonstrated in this article can help DH operators in assessing, what kind of power limitation can be used under certain conditions for a group of buildings with certain properties, in order not to affect the comfort of the customers nor make significant errors in simulation. The results can prove useful for DH system operators in the near future.
Author Michał Leśko ITC
Michał Leśko,,
- The Institute of Heat Engineering
, Wojciech Bujalski ITC
Wojciech Bujalski,,
- The Institute of Heat Engineering
Journal seriesRynek Energii, ISSN 1425-5960
Issue year2016
Vol4
No125
Pages52-86
Publication size in sheets1.7
Keywords in PolishPrzemiany rynku energii, systemy ciepłownicze
Keywords in EnglishDISTRICT HEATING SYSTEMS
Abstract in PolishPrzemiany rynku energii oraz postęp w dziedzinie IT prowadzą do nowych wyzwań związanych z optymalizacją pracy systemow ciepłowniczych. Wśród rozwiązań stanowiących odpowiedź na te wyzwania, przesuwanie obciążeń cieplnych z wykorzystaniem bezwładności cieplnej budynków zostało zidentyfikowane jako zagadnienie wymagające dalszych badań. Opisano dwa modele matematyczne służące do symulacji zachowania się w stanach nieustalonych budynków podłączonych do sieci ciepłowniczej. Bardziej uproszczony model został zweryfikowany poprzez porównanie wyników. Model uproszczony może zostać wykorzystany w globalnej optymalizacji pracy systemów ciepłowniczych. Zaprezentowana metoda może pomóc operatorom systemów ciepłowniczych w ocenie, jakie ograniczenie mocy cieplnej może być zastosowane wobec grupy budynków o określonych właściwościach przy określonych warunkach zewnętrznych, aby nie naruszyć komfortu cieplnego mieszkańców i nie popełnić znacznych błędów w obliczeniach. Wyniki mogą okazać się przydatne dla dyspozytorów systemów ciepłowniczych w niedalekiej przyszłości.
URL http://rynek-energii.pl/node/3273
Languageen angielski
File
aa simplified.pdf of 05-09-2016
569.45 KB
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score [Punktacja MNiSW] = 11.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) [Punktacja MNiSW (2013-2016)] = 11.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2018-06-20)
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back