Ocena wydajności akumulacji ortofosforanów w warunkach anoksycznych z wykorzystaniem testu poboru fosforu

Jolanta Podedworna , Monika Żubrowska-Sudoł , Magdalena Banaszewska , Agnieszka Bisak , Aleksandra Cyganecka

Abstract

n/a
Autor Jolanta Podedworna (WIŚ / ZZWOŚ)
Jolanta Podedworna
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
, Monika Żubrowska-Sudoł (WIŚ / ZZWOŚ)
Monika Żubrowska-Sudoł
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
, Magdalena Banaszewska
Magdalena Banaszewska
-
, Agnieszka Bisak
Agnieszka Bisak
-
, Aleksandra Cyganecka
Aleksandra Cyganecka
-
Paginacja79
Książka Sadecka Z. Krupińska I. Płucienniki-Koropczuk E. (red.): Oczyszczanie Ścieków i Przeróbka Osadów Ściekowych, 2008, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, ISBN 978-83-7481-169-9
Słowa kluczowe w języku angielskimoczyszczalnie ścieków, osady ścieków, przeróbka osadów ściekowych
Językpl polski
Punktacja (całkowita)3
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?