Ocena wpływu drgań komunikacyjnych na projektowany obiekt mieszkalny

Zofia Józefa Kozyra , Mirosław Nader , Jarosław Korzeb

Abstract

The paper presents a research methodology of analysis and the results of the conducted simulation studies, which included evaluation the impact of vibrations generated by the means of transport for designing residential building. In order to prepare simulation studies used a computing FEM-based environment, and proprietary software based on the standard Matlab libraries. The results of calculations are presented in one-third octave bands and compared with the national normative acts values of limits. The results of a full analysis of the dynamic properties were compared with the corresponding strength.
Author Zofia Józefa Kozyra IIB
Zofia Józefa Kozyra,,
- The Institute of Civil Engineering
, Mirosław Nader ZEUP
Mirosław Nader,,
- Department of Vehicle Maintance and Operation
, Jarosław Korzeb ZPBUT
Jarosław Korzeb,,
- Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment
Journal seriesLogistyka, ISSN 1231-5478
Issue year2011
No6
Pages186-192
Publication size in sheets0.3
Conference15th International Conference Computer Systems Aided Science Industry and Transport. TRANSCOMP (TRANSCOMP 2011), 05-12-2011 - 08-12-2011, Zakopane, Polska
Keywords in Polishocena drgań komunikacyjnych, modelowanie obiektów technicznych, wpływ drgań na obiekty i ludzi
Abstract in PolishW pracy przedstawiono metodologię prowadzenia analizy oraz wyniki uzyskane w ramach prowadzonych badań symulacyjnych, które obejmowały ocenę wpływu drgań generowanych przez środki transportu na projektowany obiekt mieszkalny. W celu przeprowadzenia badań symulacyjnych posłużono się środowiskiem obliczeniowym MES oraz autorskim oprogramowaniem opartym o standardowe biblioteki Matlab. Uzyskane wyniki obliczeń zestawiono w pasmach tercjowych i porównano z wartościami dopuszczalnymi przez krajowe akty normatywne, a wyniki pełnej analizy dynamicznej porównywano z odpowiednimi własnościami wytrzymałościowymi.
Languagepl polski
File
NADER KORZEB KOZYRA - OCENA WPŁYWU DRGAŃ KOMUNIKACYJNYCH NA PROJEKTOWANY 11.pdf 3.42 MB
Score (nominal)10
Citation count*4 (2018-06-16)
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back