Implementation of generalized viscoelastic material model in Abaqus code

Rafał Michalczyk

Abstract

An accurate description of behavior of bituminous mixes is necessary to adequately predict and evaluate the time dependent characteristics and the evolution of pavement distress. The generalized Maxwell model, currently considered to be one of the most suitable to characterize mechanical behavior of viscoelastic materials and widely used in many commercial FEM codes, is presented. A Prony series expansion implemented in ABAQUS code, is used to express the material’s behavior. The theoretical background of the model is briefly discussed. Finally, the model was efficiently used for numerical simulation of stress relaxation experiment.
Author Rafał Michalczyk (FCE / IRB)
Rafał Michalczyk,,
- The Institute of Roads and Bridges
Journal seriesLogistyka, ISSN 1231-5478, (0 pkt)
Issue year2011
No6
PagesCD
Conference15th International Conference Computer Systems Aided Science Industry and Transport. TRANSCOMP (TRANSCOMP 2011), 05-12-2011 - 08-12-2011, Zakopane, Polska
Keywords in Englishviscoelasticity, time-domain viscoelasticity, frequency-domain viscoelasticity, rheological model, generalized maxwell model, prony series expansion, asphalt concrete, complex modulus, flexible pavement design
Abstract in PolishW procesie projektowania nawierzchni podatnych, opartym na metodzie mechanistycznej, kluczową rolę odgrywa określenie stanów odkształceń i napręŜeń w konstrukcji drogi. Coraz częściej stosowanym do tego celu narzędziem jest metoda elementów skończonych, umożliwiająca uwzględnienie niesprężystych właściwości mieszanek mineralno asfaltowych. W pracy przedstawiono implementację uogólnionego modelu Maxwella w komercyjnym systemie MES ABAQUS. Pokrótce omówiono podstawy teoretyczne, a następnie pokazano, w jaki sposób na podstawie aproksymacji wyników badań doświadczalnych wyznaczane są parametry modelu reologicznego. Przeprowadzono symulację numeryczną procesu relaksacji napręŜeń, a wyniki porównano z rozwiązaniem analitycznym dla modelu Burgersa.
Languageen angielski
Score (nominal)0
Citation count*11 (2020-01-26)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?