Optoelectronic and photonic sensors of mastitis in cow milk

Michał Borecki , Tomasz Niemiec , Michael L. Korwin-Pawlowski , Beata Kuczyńska , Piotr Doroz , Kaja Urbańska , Maciej Szmidt , Jan Szmidt

Abstract

Mastitis is the inflammation of the mammary gland in animals under the influence of micro-organisms causing functional disorder of udder. Mastitis causes a variety of qualitative changes in the milk, which classified as mastitis milk, has a reduced value. A number of chemical procedures and lab instruments were developed to test for mastitis, of which the widest used are the California mastitis test and the somatic cell counter. This work presents the progress in development of new photonic sensors of mastitis using a conductometer, a spectrometer and a capillary head with local heating with improved measuring procedures. We showed that the significant increase in mastitis detection sensitivity is achieved by measuring the whey acidic instead of milk. The whey can be obtained from milk in a relatively simple and inexpensive chemical process. We correlated the conductivity measurement and the measurement of the number of somatic cells in the milk. The application of the measurement of optical transmission absorption in whey instead of the classic milk measurement increases the resolution of resistance measuring more than 3 times. However, the application of the method of capillary phase-transition to whey examination increases the resolution of measurement 15 times. The changes in resistance and time of the phase transitions are linearly correlated with the number of somatic cells.
Author Michał Borecki (FEIT / MO)
Michał Borecki,,
- The Institute of Microelectronics and Optoelectronics
, Tomasz Niemiec - [Politechnika Warszawska]
Tomasz Niemiec,,
-
-
, Michael L. Korwin-Pawlowski - [Universite du Quebec en Outaouais]
Michael L. Korwin-Pawlowski,,
-
-
, Beata Kuczyńska - [Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego]
Beata Kuczyńska,,
-
-
, Piotr Doroz - [Warsaw University of Technology (PW)]
Piotr Doroz,,
-
- Politechnika Warszawska
, Kaja Urbańska - [Politechnika Warszawska]
Kaja Urbańska,,
-
-
, Maciej Szmidt ()
Maciej Szmidt,,
-
, Jan Szmidt (FEIT / MO)
Jan Szmidt,,
- The Institute of Microelectronics and Optoelectronics
Pages1-9
Book Szczepański Paweł, Kisiel Ryszard, Romaniuk Ryszard (eds.): Proceedings of SPIE Electron Technology Conference 2013, vol. 1, no. 8902, 2013, P.O.Box 10, Bellingham, Washington 98227-0010 USA, SPIE, ISBN 9780819495211, 752 p., DOI:10.1117/12.2033297
Keywords in Englishmastitis testing, milk bacteria, milk testing, conductometric sensor, spectrometric sensor, capillary sensor,
Abstract in PolishPrezentowana praca dotyczy badania i konstrukcji optoelektronicznych sensorów mastitis (stanu zapalnego gruczołu mlekowego zwierząt przebiegających pod wpływem drobnoustrojów o powodujących zaburzenie czynnościowe gruczołu mlekowego). Znaczne zwiększenie czułości detekcji mastitis osiąga się mierząc serwatkę kwasową, otrzymywaną w relatywnie prostym i tanim procesie chemicznym. Zastosowanie pomiaru absorbcji promieniowania optycznego w serwatce zamiast klasycznego pomiaru rezystancji mleka zwiększa rozdzielczość pomiaru mastitis ponad 3 razy a zastosowanie metody kapilarnej z przejściem fazowym zwiększa rozdzielczość pomiaru 15 razy.
DOIDOI:10.1117/12.2030301
URL http://spie.org/x648.html?product_id=2019306
Languageen angielski
Score (nominal)15
Score sourceconferenceIndex
ScoreMinisterial score = 10.0, 29-05-2020, BookChapterMatConfByIndicator
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 29-05-2020, BookChapterMatConfByIndicator
Publication indicators WoS Citations = 1; Scopus Citations = 2; GS Citations = 6.0
Citation count*6 (2020-08-26)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?