Modelling of impact problems using rheological schemes

Wiesław Grzesikiewicz , Artur Zbiciak

Abstract

The main goal of the paper is the analysis of selected impact problems in discrete mechanical systems. We applied rheological structures and unilateral constraints for modelling of interaction between colliding bodies. The rheological structure is a model of elastic-dissipative properties of bodies in impact. It is also a model of energy absorbing devices. The mathematical descriptions of impact problems are presented. Based on the obtained non-linear differential equations we built programs suited for computer simulations. The results of simulations i.e. time histories of displacements and contact forces are presented.
Author Wiesław Grzesikiewicz (FACME / IAE)
Wiesław Grzesikiewicz,,
- Institute of Automotive Engineering
, Artur Zbiciak (FCE / IRB)
Artur Zbiciak,,
- The Institute of Roads and Bridges
Journal seriesLogistyka: czasopismo dla profesjonalistów , ISSN 1231-5478, (0 pkt)
Issue year2011
No6
Pages1299-1306
Publication size in sheets0.3
Conference15th International Conference Computer Systems Aided Science Industry and Transport. TRANSCOMP (TRANSCOMP 2011), 05-12-2011 - 08-12-2011, Zakopane, Polska
Keywords in Polishdyskretne układy mechaniczne, zderzenia, modele matematyczne
Keywords in Englishimpact, rheological models, unilateral constraints
Abstract in PolishGłównym celem pracy jest analiza zderzenia w wybranych, dyskretnych układach mechanicznych. Do zamodelowania oddziaływania pomiędzy zderzającymi się ciałami wykorzystano strukturę reologiczną i więzy jednostronne. Struktury reologiczne służą do odwzorowania sprężysto-dyssypacyjnych cech zderzających się ciał lub urządzeń amortyzujących. Sformułowano matematyczne opisy zderzeń. Na podstawie wyprowadzonych nieliniowych równań różniczkowych zbudowano programy do symulacji komputerowej. Wyniki obliczeń przedstawiono w formie przebiegów przemieszczeń i sił kontaktowych.
Languageen angielski
File
Grzesikiewicz, Zbiciak.pdf 140.61 KB
Score (nominal)0
Score sourcejournalList
Publication indicators GS Citations = 1.0
Citation count*1 (2020-01-09)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?