Application of the theory of hyperelastic-plastic materials in the test of static stretching of the rod with circular crossection

Marcin Daniel Gajewski

Abstract

The issue of necking in the stretched elements is widely debated in the literature. In these works the results of experimental studies, analytical solutions and the FEM simulations in the framework of the theory of large deformation theory can be found, cf. e.g.[6]. Here the effective solutions of boundary value problems are obtained with application of finite element method (FEM) and ABQAQUS software. It is worth noting that reasonable modeling of rod stretching experiment in frame of the small deformation theory is not possible. The main goal of this study is to compare the FEM solutions obtained for two different large deformation theories for elastic-plastic materials, i.e. the theoretical formulation proposed in [5] and the theory implemented in ABAQUS/Standard[1].
Author Marcin Daniel Gajewski (FCE / ICE)
Marcin Daniel Gajewski,,
- The Institute of Civil Engineering
Journal seriesLogistyka, ISSN 1231-5478, (0 pkt)
Issue year2011
No6
PagesCD/1
Conference15th International Conference Computer Systems Aided Science Industry and Transport. TRANSCOMP (TRANSCOMP 2011), 05-12-2011 - 08-12-2011, Zakopane, Polska
Keywords in Englishhyperelastic-plastic materials, Large deformation theory, FEM
Abstract in PolishZagadnienie powstawania przewężenia zwanego szyjką w elementach rozciąganych jest szeroko dyskutowane w literaturze dotyczącej teorii plastyczności. W pracach tych zamieszczono wyniki badań doświadczalnych, rozwiązania analityczne oraz symulacje MES, por. np.[6]. W tej pracy do rozwiązania zagadnienia brzegowego efektywnie stosuje się metodę elementów skończonych (MES) i program ABAQUS. Warto podkreślić juŜ na wstępie, Ŝe racjonalne modelowanie tego eksperymentu w ramach teorii sprężystoplastyczności małych deformacji nie jest możliwe. Celem tej pracy jest porównanie rozwiązań MES zadania rozciągania pręta przy zastosowaniu dwóch różnych teorii sprężysto-plastyczności dla duŜych deformacji, tzn. sformułowania teoretycznego zaproponowanego w [5] oraz teorii zaprogramowanej w systemie ABAQUS/Standard[1].
Languageen angielski
Score (nominal)0
Score sourcejournalList
Publication indicators GS Citations = 1.0
Citation count*1 (2017-01-12)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?