Analiza możliwości wykorzystania w harmonogramowaniu budowlanym reguł szeregowania zadań stosowanych w produkcji przemysłowej

Michał Krzemiński , Rafał Frąckiewicz

Abstract

This paper presents methods of schedule optimizations with use of the task scheduling for flow type production. Those methods are successfully used for industrial production but due to the specifics of construction industry, they cannot be directly applied. Results of this analysis confirmed, that task ordering methods can be used for construction projects with relevant boundaries and comments.
Author Michał Krzemiński IIB
Michał Krzemiński,,
- The Institute of Civil Engineering
, Rafał Frąckiewicz
Rafał Frąckiewicz,,
-
Journal seriesLogistyka, ISSN 1231-5478
Issue year2011
No6
PagesCD
Conference15th International Conference Computer Systems Aided Science Industry and Transport. TRANSCOMP (TRANSCOMP 2011), 05-12-2011 - 08-12-2011, Zakopane, Polska
Keywords in Polishharmonogramy budowlane, reguły szeregowania zadań, program LEKIN
Abstract in PolishNiniejsza praca ma na celu przedstawienie metod optymalizacji harmonogramów z naciskiem na sprawdzenie przydatności reguł szeregowania zadań stosowanych w potokowym systemie produkcji. Metody te od lat z powodzeniem znajdują zastosowanie w produkcji przemysłowej, jednak przemysł budowlany jest szczególnym jej przypadkiem i Ŝadna z tych metod nie moŜe zostać przeniesiona na to środowisko bezpośrednio. Niemniej jednak, wyniki tej pracy potwierdzają słuszność zastosowania niektórych z nich przy oczywistych dodatkowych obostrzeniach i komentarzach.
Languagepl polski
Score (nominal)4
Citation count*0 (2018-06-27)
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back