Analiza przemieszczeń ścian głębokich wykopów realizowanych w Warszawie

Monika Mitew-Czajewska , Anna Ewa Siemińska-Lewandowska , Urszula Tomczak

Abstract

In the paper 18 cases of deep excavations executed in Quarternary soils (silty sands, silty clays, clayey sands and Pliocene clays) in Warsaw are presented. All of the cases were executed in urban areas that is why excavation walls were protected by means of diaphragm walls and measurements of displacements of these walls were performed. The results of measurements are presented and discussed in relation with geotechnical conditions, methods of construction and support system.
Author Monika Mitew-Czajewska IDM
Monika Mitew-Czajewska,,
- The Institute of Roads and Bridges
, Anna Ewa Siemińska-Lewandowska IDM
Anna Ewa Siemińska-Lewandowska,,
- The Institute of Roads and Bridges
, Urszula Tomczak IDM
Urszula Tomczak,,
- The Institute of Roads and Bridges
Journal seriesInżynieria i Budownictwo, ISSN 0021-0315
Issue year2011
Vol67
No4
Pages214-217
Keywords in Polishprzemieszczenie, ściana wykopu, wykop głęboki
Keywords in Englishdisplacement, excavation wall, deep excavation
Abstract in PolishPrzeanalizowano 18 realizacji w gruntach czwartorzędowych. Obiekty znajdowały się w gęstej zabudowie miejskiej. Obudowę wykopów stanowiły ściany szczelinowe. Omówiono wyniki pomiarów przemieszczeń tych ścian i przeanalizowano je z uwzględnieniem warunków geotechnicznych oraz metod rozparcia.
Languagepl polski
Score (nominal)4
Citation count*2 (2015-11-08)
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back