Wykorzystanie zbiorów rozmytych do oceny skuteczności dostawcy materiałów budowlanych w procesie logistycznym

Nabi Ibadov , Janusz Ewdward Kulejewski

Abstract

The effectiveness of logistics operations depends on various factors. They cause various disturbances in the supply process of construction materials. They also provide the basis for the analysis of the effectiveness of logistics operations of different companies. For the supplier, modelling and identifying both the factors and their effects allows to optimize their operations and to improve the management activities of the logistics process. For customers, it allows to conduct a comparative analysis for the selection of suppliers that best suits their needs. This paper presents an evaluation of the effectiveness of the supplier using fuzzy logic and fuzzy inference. For this purpose, time delivery and total cost of delivery are adopted as the evaluation criteria.
Author Nabi Ibadov (FCE / ICE)
Nabi Ibadov,,
- The Institute of Civil Engineering
, Janusz Ewdward Kulejewski (FCE / ICE)
Janusz Ewdward Kulejewski,,
- The Institute of Civil Engineering
Journal seriesLogistyka, ISSN 1231-5478, (0 pkt)
Issue year2011
No3
Pages917-924
Publication size in sheets0.3
ConferenceVIII Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans 2011 "Logistyka, Systemy transportowe, Bezpieczeństwo w transporcie", Szczyrk, 12-04-2011 - 15-04-2011
Keywords in Polishłańcuch dostaw, ocena dostawców, logika rozmyta, wnioskowanie rozmyte
Keywords in EnglishCONSTRUCTION MATERIALS, LOGISTICS PROCESS
Abstract in PolishNa skuteczność dostawcy materiałów budowlanych wpływają róŜne czynniki, powodujące zakłócenia w procesie logistycznym. Modelowanie i określenie czynników zakłócających oraz ich skutków jest zagadnieniem istotnym dla wszystkich uczestników procesu logistycznego. Dostawcom pozwala na optymalizację ich działań, umożliwiając prawidłowe zarządzanie procesem. Natomiast, odbiorcom umożliwia prowadzenie analizy porównawczej dla wyboru dostawców, najbardziej odpowiadającym ich oczekiwaniom. W referacie przedstawiono metodę oceny skuteczności dostawcy z wykorzystaniem logiki rozmytej i wnioskowania rozmytego. Jako kryteria oceny przyjęto terminowość dostawy i całkowity koszt dostawy.
Languagepl polski
File
IBADOV, KULEJEWSKI.pdf 123.18 KB
Score (nominal)0
Citation count*3 (2020-01-17)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?