Ocena aktywności denitryfikujących bakterii defosfatacyjnych w wybranych układach technologicznych z osadem czynnym

Jolanta Podedworna , Monika Żubrowska-Sudoł , Katarzyna Sytek , J. Gawrońska , A. Pietkiewicz

Abstract

n/a
Autor Jolanta Podedworna (WIŚ / ZZWOŚ)
Jolanta Podedworna
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
, Monika Żubrowska-Sudoł (WIŚ / ZZWOŚ)
Monika Żubrowska-Sudoł
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
, Katarzyna Sytek (WIŚ / ZZWOŚ)
Katarzyna Sytek
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
, J. Gawrońska
J. Gawrońska
-
, A. Pietkiewicz
A. Pietkiewicz
-
Paginacja161-174
Książka Pawłowski A., Dudzińska M. R. (red.): Polska Inżynieria Środowiska : prace, vol. I, nr 99, 2012, Lublin, Komitet Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, ISBN 978-83-89293-18-3, 426 s.
Słowa kluczowe w języku angielskimDenitrifying Phosphorus Acumulating Organisms (DPAOs), activated sludge, phosphorus uptake batch test (PUBT)
Językpl polski
Punktacja (całkowita)4
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?