Ochrona przed powodzią i jej infrastruktura w Polsce

Zbigniew Kledyński

Abstract

The rules and means of flood control were presented. The qualitative and quantitative data of the state of flood protection infrastructure in Poland were given.
Author Zbigniew Kledyński (FEE / DHEH)
Zbigniew Kledyński,,
- Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics
Pages243-254
Book Kaszyńska M. (eds.): Awarie budowlane: zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje, vol. I, 2011, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-076-2, 372 p.
Keywords in Polishochrona przeciwpowodziowa, powódź
Abstract in Polishrzedstawiono zasady i środki ochrony przed powodzią. Zaprezentowano dane o ilościowym i jakościowym stanie technicznej infrastruktury przeciwpowodziowej w Polsce.
Languagepl polski
Score (nominal)4
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?