Próba uzyskania synergicznego usuwania azotu i fosfru w reaktorze SBR z wymuszoną fazą atoksyczną

Jolanta Podedworna , Monika Żubrowska-Sudoł , A. Cyganecka , A. Kozłowska , A. Wiśniewska

Abstract

n/a
Autor Jolanta Podedworna (WIŚ / ZZWOŚ)
Jolanta Podedworna
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
, Monika Żubrowska-Sudoł (WIŚ / ZZWOŚ)
Monika Żubrowska-Sudoł
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
, A. Cyganecka
A. Cyganecka
-
, A. Kozłowska
A. Kozłowska
-
, A. Wiśniewska
A. Wiśniewska
-
Paginacja141-157
Książka Heidrich Zbigniew (red.): Zaawansowane technologie biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych, 2010, Seidel - Przywecki Sp. z o.o., ISBN 978-83-60956-20-5, 272 s.
Językpl polski
Punktacja (całkowita)3
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?