Wpływ procesu dezintegracji osadów pofermentacyjnych na zmianę stopnia ich mechanicznego odwadniania - badania wstępne

Jolanta Podedworna , Agnieszka Bisak , Monika Żubrowska-Sudoł , Zbigniew Heidrich , Piotr Krawczyk , Jacek Szczygieł

Abstract

n/a
Autor Jolanta Podedworna (WIŚ / ZZWOŚ)
Jolanta Podedworna
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
, Agnieszka Bisak
Agnieszka Bisak
-
, Monika Żubrowska-Sudoł (WIŚ / ZZWOŚ)
Monika Żubrowska-Sudoł
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
, Zbigniew Heidrich (WIŚ / ZZWOŚ)
Zbigniew Heidrich
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
, Piotr Krawczyk (WMEiL / ITC)
Piotr Krawczyk
- Instytut Techniki Cieplnej
, Jacek Szczygieł
Jacek Szczygieł
-
Paginacja147
Książka Sadecka Z., Krupińska I., Suchowska-Kisielewicz M, Płuciennik-Koropc E. (red.): Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych, vol. 4, 2010, Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, ISBN 978-83-7481-337-2
Językpl polski
Punktacja (całkowita)3
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?