Możliwość odstąpienia przez państwo członkowskie od odzyskiwania funduszy Unii Europejskiej wydatkowanych w wyniku nieprawidłowości - wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 13.03.2008 r., C-383/06 do C-385/06, Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening

Justyna Łacny

Abstract

n/a
Author Justyna Łacny (FASS / DLA)
Justyna Łacny,,
- Department of Law and Administration
Journal seriesEuropejski Przegląd Sądowy, ISSN 1895-0396, (B 11 pkt)
Issue year2018
No4
Pages46-56
Publication size in sheets0.5
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 11-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 11-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back