Zautomatyzowane stanowisko do badań nierównomierności poprzecznej oprysku

Dariusz Lodwik , Jerzy Pietrzyk

Abstract

In the work it was formulated an assumption of structural and functional automated test station for transverse spray nonuniformity. This test station with a suitable measuring equipment, control and controlling is characterized by a high potential research where the majority of their operations have been fully automated. The use of automation and their possible solution greatly reduce time- consuming research and improve the accuracy of the results of measurements.
Author Dariusz Lodwik (FCEMP / IMEn)
Dariusz Lodwik,,
- Institute of Mechanical Engineering
, Jerzy Pietrzyk (FCEMP / IMEn)
Jerzy Pietrzyk,,
- Institute of Mechanical Engineering
Journal seriesJournal of Research and Applications in Agricultural Engineering, ISSN 1642-686X
Issue year2013
Vol58
No2
Pages103-106
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishochrona roślin, opryskiwanie, stanowisko badawcze, automatyzacja, nierównomierność poprzeczna oprysku
Keywords in Englishplant protection, spraying, research stand, automation, transverse spray nom - uniformity
Abstract in PolishSformułowano założenia konstrukcyjne i funkcjonalne zautomatyzowanego stanowiska do badań jakości oprysku, według których je zbudowano. Stanowisko wraz z odpowiednim wyposażeniem pomiarowym, kontrolnym i sterującym charakteryzuje się dużymi możliwościami badawczymi, w których większość wykonywanych czynności została w pełni zautomatyzowana. Zastosowanie automatyzacji oraz własnych rozwiązań informatycznych umożliwiło znaczne skrócenie czasochłonności badań oraz zwiększenie dokładności uzyskiwanych wyników pomiarów.
URL www.pimr.poznan.pl
Languagepl polski
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 5.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?