Dynamic methods of air traffic flow management

Jacek Skorupski

Abstract

System zarządzania ruchem lotniczym jest złożonym systemem hierarchicznym. Poziomy hierarchii można wydzielić w zależności od długości horyzontu czasowego podejmowanych decyzji oraz od wielkości obszaru analizy. Dla średniego horyzontu czasowego i dużego obszaru analizy powołano służby zarządzania przepływem strumieniu ruchu lotniczego. Zadaniem ich jest właściwa koordynacja ruchu lotniczego w obszarze europejskim tak, aby zminimalizować czasy opóźnień związanych z przebywaniem w przestrzeniach o dużym natężeniu ruchu, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa ruchu. Jest to bardzo złożone zadanie wielokryterialne o wielu zmiennych decyzyjnych i wielu ograniczeniach. W artykule przedstawiono przegląd metod opracowanych na potrzeby wspomagania służb zarządzania przepływem strumieni ruchu lotniczego. Bardziej szczegółowo omówiono metodę dynamiczną, opartą o pojęcie pojemności stochastycznej oraz o analizę scenariuszy. Wskazano problemy przy stosowaniu omówionych metod oraz kierunki dalszych badań.
Author Jacek Skorupski (FT / DATE)
Jacek Skorupski,,
- Department of Air Transport Engineering
Journal seriesTransport Problems, ISSN 1896-0596, (B 6 pkt)
Issue year2011
No6
Pages21-28
ASJC Classification2210 Mechanical Engineering; 3313 Transportation; 2203 Automotive Engineering
Abstract in PolishAir traffic management is a complex hierarchical system. Hierarchy levels can be defined according to decision making time horizon or to analyze area volume. For medium time horizon and wide analysis area, the air traffic flow management services were established. Their main task is to properly co-ordinate air traffic in European airspace, so as to minimize delays arising in congested sectors. Those services have to assure high safety level at the same time. Thus it is a very complex task, with many goals, many decision variables and many constraints. In the paper review of the methods developed for aiding air traffic flow management services is presented. More detailed description of a dynamic method is given. This method is based on stochastic capacity and scenario analysis. Some problems in utilization of presented methods are also pointed out, so are the next research possibilities.
Languageen angielski
Score (nominal)6
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2013 = 0.147
Citation count*3 (2020-02-04)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?