Ocena jakości obsługi użytkowników autostradowego systemu poboru opłat

Zbigniew Kasprzyk , Mariusz Rychlicki

Abstract

The article describes a proposition of quality assessment service for motorway toll system users. The assessment is part of a study on methods for assessing the operational reliability of motorway toll system in terms of introducing a national toll system and the need of adapting sections of existing highways to toll roads standards. The introducing of national toll roads system is to ensure the improvement of the toll process with the ensuring of quality services to the users in this process. The national toll road system takes into account leaving a mixed system, both electronic and manual system. Therefore particular importance here is to optimize the quality of services to the manual toll collection system users, which will cover the vast majority of vehicles users with whole admissible loaded weight below 3.5 tones. The required level of system users is appropriately defined and has direct impact on the operating costs of the national toll system which has been actually implementing. The paper presents the proposal of the assessment of above mentioned parameter and presents the basic problems arising from poor quality of system users.
Author Zbigniew Kasprzyk (FT / DTT)
Zbigniew Kasprzyk,,
- Department of Transport Telecommunication
, Mariusz Rychlicki (FT / DTT)
Mariusz Rychlicki,,
- Department of Transport Telecommunication
Journal seriesLogistyka, ISSN 1231-5478, (0 pkt)
Issue year2011
No3
Pages1117-1126
Keywords in Polishoptymalizacja, krajowy system poboru opłat, jakość obsługi użytkowników systemu poboru opłat
Keywords in Englishoptimization, the national toll collection system, quality system of toll collection system
Abstract in PolishW artykule przedstawiono propozycję oceny jakości obsługi użytkowników autostradowego systemu poboru opłat. Ocena ta jest częścią opracowania dotyczącego metody oceny niezawodności eksploatacyjnej autostradowego systemu poboru opłat w aspekcie wprowadzenia krajowego systemu poboru opłat oraz konieczności przystosowania już istniejących odcinków autostrad do standardów dróg płatnych. Wprowadzenie krajowego systemu poboru opłat na drogach krajowych ma zapewnić usprawnienie procesu poboru opłat wraz z zapewnieniem odpowiedniej jakości obsługi użytkowników w tym procesie. Krajowy system poboru opłat uwzględnia pozostawienie systemu mieszanego, eksploatację zarówno systemu elektronicznego jak i manualnego. W związku z powyższym szczególnego znaczenia nabiera tu zagadnienie optymalizacji jakości obsługi użytkowników manualnego systemu poboru opłat, które dotyczyć będzie dużej większości użytkowników pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony. Wymagany poziom obsługi użytkowników jest odpowiednio zdefiniowany i bezpośrednio przekłada się na koszty eksploatacyjne wdrażanego krajowego systemu poboru opłat. W pracy zaprezentowano propozycję oceny powyższego parametru i przedstawiono podstawowe problemy wynikające z niewłaściwej jakości obsługi użytkowników systemu.
Languagepl polski
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?