Zastosowanie usług SMS w transporcie

Zbigniew Kasprzyk , Mariusz Rychlicki

Abstract

The paper presents the possibility of using SMS in transport. Proposed vehicle location tracking system using short text messages to inform about the state of the cargo in the vehicle. It also drew attention to the problem of prolonged waiting times at toll plazas located on the highways of manual toll collection system. Create a congestion toll plazas directly translates to quality standard system support and maintenance costs tolling system. The solution to this problem would be to increase the capacity of toll plazas with their development or to create a universal information system while waiting for toll plazas so that the driver is able to choose the optimal route with the ability to avoid congestion on the motorway traffic.
Author Zbigniew Kasprzyk (FT / DTT)
Zbigniew Kasprzyk,,
- Department of Transport Telecommunication
, Mariusz Rychlicki (FT / DTT)
Mariusz Rychlicki,,
- Department of Transport Telecommunication
Journal seriesPrace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, ISSN 1230-9265
Issue year2013
No92
Pages75-82
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishusługi SMS, serwer SMS, usługa śledzenia pojazdów, autostradowe systemy informacyjne
Keywords in EnglishSMS, SMS server, the service vehicle tracking, motorway information systems
Abstract in PolishW artykule zaprezentowano możliwości zastosowania usług SMS w transporcie. Zaproponowano system śledzenia lokalizacji pojazdów wykorzystując krótkie wiadomości tekstowe do informowania o stanie ładunku znajdującego się w pojeździe. Zwrócono również uwagę na problem wydłużonego czasu oczekiwania na placach poboru opłat znajdujących się na autostradach objętych manualnym systemem poboru opłat. Tworzenie się zatorów na placach poboru opłat bezpośrednio przekłada się na standard jakości obsługi użytkowników systemu i koszty eksploatacyjne systemu poboru opłat. Rozwiązaniem tego problemu może być zwiększenie przepustowości placów poboru opłat poprzez ich rozbudowę lub stworzenie uniwersalnego systemu informacyjnego o czasie oczekiwania na placach poboru opłat, tak by kierowca miał możliwość optymalnego wyboru trasy z możliwością uniknięcia kongestii w ruchu autostradowym.
Languagepl polski
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 4.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?