Highly contrasted Bessel fringe minima visualization for time-averaged vibration profilometry using Hilbert transform two-frame processing

Krzysztof Patorski , Maciej Trusiak

Abstract

Time-averaged fringe patterns in vibration testing of microelements are unaffected by carrier displacements and are additive type moirés. These features and Hilbert transform vulnerability to additive trend are utilized for visualization of centers of dark Bessel fringes. Two frames with shifted carrier are subtracted for background and noise correction. Two normalized images of this pattern are calculated with slightly different bias levels and subtracted. The method does not require precise phase shifting between two frames, cosinusoidal carrier and linear recording. It enables detecting light power variations and phase shifting nonuniformities. Synthetic and experimental results corroborate the robustness of the method.
Author Krzysztof Patorski (FM / IMPh)
Krzysztof Patorski,,
- The Institute of Micromechanics and Photonics
, Maciej Trusiak (FM / IMPh)
Maciej Trusiak,,
- The Institute of Micromechanics and Photonics
Journal seriesOptics Express, ISSN 1094-4087, []
Issue year2013
Vol21
No14
Pages16863-16881
Keywords in PolishAnaliza obrazów prążkowych, interferometria, technika mory
Keywords in EnglishFringe analysis, Interferometry, Moirè techniques
ASJC Classification3107 Atomic and Molecular Physics, and Optics
Abstract in PolishPrążki otrzymywane w badaniach drgań metodą interferencji z uśrednianiem w czasie wykazują właściwości prążków mory addytywnej i pozostają stacjonarne przy przesuwie prążków nośnych. Cechy te oraz podatność transformacji Hilberta na zmiany tła wykorzystano do wizualizacji środków ciemnych prążków Bessela. W celu usunięcia tła i szumu odejmowane są dwa obrazy z przesunięciem fazowym prążków nośnych. Następnie wyliczane są i odejmowane od siebie dwa znormalizowane obrazy z nieznacznie zróżnicowanymi poziomami tła. Metoda nie wymaga realizacji dokładnego przesuwu fazy prążków nośnych między ramkami, sinusoidalnego rozkładu intensywności i liniowej rejestracji interferogramu. Umożliwia ona detekcję zmian mocy źródła między rejestracjami ramek oraz niejednorodności rozkładu przesuwu fazy. Wyniki symulacji i prac doświadczalnych weryfikują skuteczność metody.
DOIDOI:10.1364/OE.21.016863
URL http://www.opticsinfobase.org/oe/search2.cfm?reissue=J&journalList=4&fullrecord=patorski&basicsearch=Go
Languageen angielski
Score (nominal)45
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 45.0, 06-07-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 45.0, 06-07-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus Citations = 19; WoS Citations = 16; GS Citations = 22.0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2013 = 2.196; WoS Impact Factor: 2013 = 3.525 (2) - 2013=3.533 (5)
Citation count*22 (2020-09-13)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?