Ocena szybkości schładzania mięsa wieprzowego za pomocą mikrostrumieni

Artur Rusowicz , Edward Pośpiech , Piotr Baranowski , Jan Piwnik

Abstract

Chilling of pork ham with the use of microjets This paper presents the use of microjets to cool samples of meat from pork ham. Experimental stand and preliminary results are presented. Experimentally determined cooling curves for different gas supply pressure for microjet head. The temperature distribution in the sample by solving inverse heat conduction problem are simulated. Numerical results were compared with the experimental and the heat transfer coefficients are determined from the cooling gas to the sample of meat.
Author Artur Rusowicz (FPAE / IHE)
Artur Rusowicz,,
- The Institute of Heat Engineering
, Edward Pośpiech
Edward Pośpiech,,
-
, Piotr Baranowski - [Research and Development Centre of Research and Didactic Equipment COBRABiD Ltd.]
Piotr Baranowski,,
-
- Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD sp. z o. o.
, Jan Piwnik - [Research and Development Centre of Research and Didactic Equipment COBRABiD Ltd.]
Jan Piwnik,,
-
- Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD sp. z o. o.
Journal seriesChłodnictwo, ISSN 0009-4919
Issue year2013
Vol48
No6
Pages36-38
Abstract in PolishW pracy przedstawiono zastosowanie mikrostrumieni do chłodzenia próbek mięsa pochodzących z szynki wieprzowej. Zaprezentowano stanowisko badawcze oraz wyniki pomiarów szybkości schładzania i związane z nimi współczynniki wnikania ciepła. Określono eksperymentalnie krzywe chłodzenia dla różnego ciśnienia gazu zasilającego głowicę mikrostrumieniową. Następnie modelowano rozkład temperatury w próbkach, rozwiązując zagadnienie odwrotne przewodnictwa ciepła. Wyniki numeryczne porównano z eksperymentalnymi i określano współczynniki wnikania ciepła od gazu chłodzącego do próbki mięsa
Languagepl polski
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 4.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 3.0
Citation count*3 (2020-09-17)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?