Międzynarodowe kształcenie inżynierów zorientowane na projekty na przykładzie European Engineering Team

Bartłomiej Gładysz , Elżbieta Jarzębowska

Abstract

The paper presents the first cohort of the innovative project “European Engineering Team”, which was conducted within the ERASMUS+ program. Innovativeness of the project lays in cooperation of 4 European universities of technology and the project-based approach. Students participating in the EET project independently defined problem domains related to sustainability. Mobility attributed to regular ERASMUS+ initiatives was redefined. Students and supervisors had to travel frequently for short periods (4 week-long meetings), what reflects actual needs and demands of a global labor market. Students cooperate virtually and attend classes in their regular courses at home universities between direct meetings. The goal of the project was verification of an effectiveness of the proposed approach to trans-national and inter-university initiatives utilizing blended learning. The goal was to develop student competencies in terms of sustainability, cooperation in trans-national and geographically dispersed teams, work on multi-disciplinary problems utilizing knowledge from different domains. The approach resulted to be effective and most of student competences improved throughout the project. However, some areas of possible improvement were defined and supervisors are focused on them during ongo-ing second cohort of the EET.
Author Bartłomiej Gładysz (FPE / IOPS)
Bartłomiej Gładysz,,
- The Institute of Organization of Production Systems
, Elżbieta Jarzębowska (FPAE / IAAM)
Elżbieta Jarzębowska,,
- The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics
Journal seriese-mentor, ISSN 1731-6758, e-ISSN 1731-7428, (B 15 pkt)
Issue year2018
Vol73
No1
Pages1-1
Keywords in Polishnauczanie przez projekty; nauczanie przez doświadczenie; nauczanie mieszane; współpraca międzynarodowa; mobilność krótkookresowa
Keywords in Englishproject-based learning; experiential learning; blended learning; transnational cooperation; short-period mobility
Abstract in PolishAutorzy prezentują analizę, z punktu widzenia rozwoju kompetencji oraz osiągania efektów kształcenia, pierwszej tury innowacyjnego programu dydaktycznego „European Engineering Team” realizowanego w ramach ERASMUS+. Nowatorstwo programu polega na jego zorientowaniu na projekty inżynierskie, o które wzbogacone jest curriculum kursu II stopnia studiów politechnicznych oraz współpracę 4 politechnik europejskich. Studenci samodzielnie wybierają i precyzują problemy inżynierskie związane ze zrównoważonym rozwojem. Formuła programu zmienia tradycyjne podejście do mobilności znane z innych działań programu ERASMUS+. Studenci uczestniczyli w 4 międzynarodowych spotkaniach oraz konsultacjach i dyskusjach telekonferencyjnych, co wpisuje się w aktualne potrzeby globalnego rynku pracy. Pomiędzy spotkaniami bezpośrednimi studenci współpracowali ze sobą zdalnie, uczestnicząc jednocześnie w regularnych kursach swoich politechnik. Celem projektu było zweryfikowanie skuteczności proponowanego podejścia do międzyuczelnianych inicjatyw wykorzystujących nauczanie mieszane. Podejście takie ma za zadanie rozwój kompetencji w zakresie definiowania problemów inżynierskich w ramach zrównoważonego rozwoju, współpracy w międzynarodowych i geograficznie rozproszonych zespołach, pracy w projektach interdyscyplinarnych wykorzystujących wiedzę z wielu dziedzin. Podejście okazało się skuteczne, a kompetencje studentów w założonych obszarach znacząco wzrosły. Jednocześnie, zebrane doświadczenia pozwoliły zidentyfikować obszary, w których efekty kształcenia mogą być zwiększone i na nich skupiona będzie uwaga w kolejnej turze programu.
Languagepl polski
Score (nominal)15
ScoreMinisterial score = 15.0, 11-06-2018, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 11-06-2018, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back