Sphenoid fontanelle in English bulldog puppies with cleft palate

K. Szlufik , Sławomir Paśko , Bartłomiej J. Bartyzel , A. Max , E. Czerniawska-Piątkowska , J. Bonecka , L. Bakoń , M. Nowicki

Abstract

In adult animals and human skull is characterized by the presence within its area fibrous joints which are sutures joining the individual bones of the skull. Based on today ’ s modern imaging diagnostic we are able to show very accurately changes in bone and cartilage located within the skull. The subject of this study were four dead 1- day old, English bulldog puppies with cleft palate. Imaging diagnostic has been performed using 64- row CT scanner. Thickness of layers amounts to 0.5–3 mm. Volumetric reconstruction of the skull bones was created. Shape and surface of sphenoid fontanelle have been described. Sphenoid fontanelle is localized at the junction of the parietal, temporal and frontal bones. Surface area of left fontanelle is from 17 to 28.6 mm 2 , and fontanelle on the right side of the skull is 18–38 mm 2 . A difference has been observed in surface area of the left and right fontanelle of 9.4 mm 2 to the right side. Puppies with such pathologies refer to disturbances in the process of skull bones formation and its subsequent overlapping. In the future, need to focus on the difference in overlapping of detected fontanelle. It can cause increased intracranial pressure and consequently damage to the brain structure. Knowledge of the presence of sphenoid fontanelle and its possible differences between individuals will avoid damage to the brain of the fetus during parturition assistance.
Author K. Szlufik - Warsaw University of Life Sciences (SGGW)
K. Szlufik,,
-
, Sławomir Paśko IMiF
Sławomir Paśko,,
- The Institute of Micromechanics and Photonics
, Bartłomiej J. Bartyzel - Warsaw University of Life Sciences (SGGW)
Bartłomiej J. Bartyzel,,
-
, A. Max - Warsaw University of Life Sciences (SGGW)
A. Max,,
-
, E. Czerniawska-Piątkowska - Warsaw University of Life Sciences (SGGW)
E. Czerniawska-Piątkowska,,
-
, J. Bonecka - Warsaw University of Life Sciences (SGGW)
J. Bonecka,,
-
, L. Bakoń - Medical University of Warsaw
L. Bakoń,,
-
, M. Nowicki - Warsaw University of Life Sciences (SGGW)
M. Nowicki,,
-
Journal seriesReproduction in Domestic Animals, ISSN 0936-6768
Issue year2016
Vol51
NoS2
Pages145-145
Publication size in sheets0.3
ConferenceThe 20th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR) and the 13th Conference of the Spanish Association for Animal Reproduction (AERA), 27-10-2016 - 29-10-2016, Lisbona, Portugalia
Keywords in Polishszczenię, ciemiączko klinowe, CT
Keywords in Englishdog puppies, cleft palate, CT
Abstract in PolishCzaszka u dorosłych zwierząt i ludzi cechuje się występowaniem na jej terenie blizn kostnych będących szwami, które łączą ze sobą poszczególne kości mózgowioczaszki. Bazując na dzisiejszej nowoczesnej diagnostyce obrazowej jesteśmy w stanie bardzo dokładne uwidocznić zmiany w tkanki kostnej i chrzęstnej znajdujących się na terenie mózgowioczaszki. Badaniu poddano 4 martwe jednodniowe szczenięta rasy Buldog angielski z rozszczepem podniebienia. Badanie obrazowe wykonano w 64-rzędowym CT. Grubość warstw 0,5-3mm. Sporządzono rekonstrukcję objętościową kości czaszki. Opisano kształt i powierzchnię ciemiączka klinowego oraz jego zmienność osobniczą. Ciemiączko klinowe znajduje się, na styku kości ciemieniowej, skroniowej i czołowej. Pole powierzchni ciemiączka po stronie lewej czaszki wynosi od 17mm2 do 28,6mm2, po stronie prawej od 18mm2 do 38mm2. Zauważono również różnicę w wielkości powierzchni ciemiączka prawego i lewego wynoszącą 9,4mm2 po stronie prawej. Szczenięta z taką patologią nawiązują do zaburzeń procesu osteogenezy kości mózgowioczaszki i ich późniejszym zarastaniu. Warto w przyszłości skupić się na różnicy w zarastaniu wykrytych ciemiączek. Może ona powodować wzrost ciśnienia śródczaszkowego a w konsekwencji uszkodzenie struktur mózgowia. Wiedza na temat obecności ciemiączka klinowego i jego ewentualnych zmian osobniczych umożliwi uniknięcie uszkodzeń mózgowia płodu w trakcie pomocy porodowej.
DOIDOI:10.1111/rda.12801
URL http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/rda.12801/epdf
Languageen angielski
Score (nominal)30
ScoreMinisterial score [Punktacja MNiSW] = 25.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) [Punktacja MNiSW (2013-2016)] = 30.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Impact Factor [Impact Factor WoS]: 2016 = 1.4 (2) - 2016=1.502 (5)
Citation count*0
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back