Ocena poziomu ryzyka w przedsiębiorstwie ciepłowniczym

Małgorzata Kwestarz , G. Wójcik

Abstract

Problematyka identyfikacji i zarządzania ryzykiem jest kluczowym aspektem prowadzenia działalności gospodarczej. Jednym z warunków osiągnięcia sukcesu jest umiejętne stosowanie metod oceny ryzyka. Przedstawione w artykule metody oraz sugestie, co do kształtu oceny jakościowej i analizy otoczenia, powinny być przydatne dla zarządzających przedsiębiorstwami ciepłowniczymi. Zdaniem autorek przeprowadzanie analizy ryzyka, chociażby pobieżnej, jest konieczne i obecnie stanowi już immanentną część procesu zarządzania przedsiębiorstwem. W niniejszym artykule autorki podjęły próbę budowy mapy ryzyka dla typowych przedsiębiorstw ciepłowniczy, z uwzględnieniem wpływu nastroju interesariuszy, czyli lokalnych społeczności, np. wobec prowadzonych działań inwestycyjnych. Jest to drugi artykuł z cyklu publikacji prezentujących poszczególne elementy procesu zarządzania ryzykiem.
Author Małgorzata Kwestarz (FEE / DPEGHS)
Małgorzata Kwestarz,,
- Department of Power Engineering and Gas Heating Systems
, G. Wójcik
G. Wójcik,,
-
Journal seriesCiepłownictwo, Ogrzewanie, Wentylacja, ISSN 0137-3676
Issue year2013
Vol44
No6
Pages223-228
Keywords in Polishzarządzanie, zarządzanie ryzykiem, karta zarządzania ryzykiem
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 4.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?