Strategiczne zarządzanie przedsięwzięciami w przedsiębiorstwach projektowych –zakres i uwarunkowania

Eryk Głodziński

Abstract

The main objective of the paper is presenting the scope and conditions of strategic project management in project-based company. The scope was presented basing on definition from organisation management and analysis of selected activities in project phases. The conditions were described regarding project strategy and main success criteria of projects. Next selected indicators from external environment influencing strategic project management were discussed.
Author Eryk Głodziński ( / / IOPS)
Eryk Głodziński,,
- The Institute of Organization of Production Systems
Journal seriesPrzegląd Organizacji, ISSN 0137-7221
Issue year2013
Pages18-23
Keywords in Polishstrategia, projekt, przedsiębiorstwo projektowe
Keywords in Englishstrategy, project, project-based enterprise
Abstract in PolishGłównym celem publikacji jest określenie zakresu i uwarunkowań strategicznego zarządzania przedsięwzięciami w przedsiębiorstwach projektowych. Zakres został scharakteryzowany w wyniku częściowej adaptacji analogicznego obszaru zarządzania organizacją oraz poprzez podział zadań w ramach poszczególnych faz projektu. Uwarunkowania opisano analizując definicję strategii projektu i jego kluczowe czynniki sukcesu. Uwarunkowania zarządzania strategicznego przedsięwzięciami (projektami) podzielono na: związane z otoczeniem wewnętrznym oraz zewnętrznym (dotyczące: organizacji macierzystej –przedsiębiorstwa projektowego, zleceniodawcy, pozostałe). W artykule opisano wpływ wybranych czynników otoczenia zewnętrznego na strategiczne zarządzanie projektem. Badania wskazały, że za strategiczne zarządzanie projektem są odpowiedzialnymi zarówno menedżerowie organizacji jak i projektu. Nasilenie udziału kierownictwa przedsiębiorstwa jest największe w fazie definiowania i planowania projektu. Następnie w fazie realizacji projektu powinno znacznie maleć ze względu na zapewnienie pewnego poziomu autonomii menedżerów projektu. Nasila się ponownie w fazie zakończenia przedsięwzięcia.
Languagepl polski
Score (nominal)13
ScoreMinisterial score = 6.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?