Racjonalne modelowanie żagla jako obiektu aerosprężystego

Pietrucha Józef , Witold Skórski

Abstract

In this paper it was presented premises of fenomenological simulation, working conditions to the construction model of the sail as a aeroelasticity object. After the criticism of the membrane model in terms of the theory of linear elasticity the creation the sail as a non-linear spring diaphragm was proposed. It was also shown, how significant is the nature of the flow of the wind around the sail and a field of average wind speed was applied to the flow modeling. Subsequently, indicated the need to create a model of a differential field of the true and apparent wind.
Author Pietrucha Józef
Pietrucha Józef,,
-
, Witold Skórski (FPAE / IAAM)
Witold Skórski,,
- The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics
Journal seriesPrzegląd Mechaniczny, ISSN 0033-2259
Issue year2013
Vol37
No5
Pages23-27
Keywords in Polishmodelowanie, jacht żaglowy, aerosprężystość, żagle
Keywords in Englishmodelling, sailing, vessel, aeroelasticity, sails
Abstract in PolishW pracy przedstawiono przesłanki fenomenologiczno-symulacyjne prowadzące do budowy modelu żagla jako obiektu aerosprężystego. Po przeprowadzeniu krytyki modelu membrany w ujęciu liniowej teorii sprężystości zaproponowano stworzenie modelu żagla jako nieliniowej membrany sprężystej. Pokazano również jak istotny jest charakter opływu wiatru wokół żagla i zastosowano do modelowania przepływu pole prędkości średnich wiatru, a w dalszej kolejności wskazano na konieczność stworzenia różniczkowego modelu pola wiatru.
Languagepl polski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 5.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?