Dobór średnicy rurociągów w sieci ciepłowniczej z uwzględnieniem optymalnych prędkości wody sieciowej

Adam Smyk , Z. Pietrzyk

Abstract

Appropriate selection of the optimal pipeline diameter for DH network which is a strategic decision for the development of the DH system and also heat sources are discussed. In the paper two methods used for calculation of the pipeline optimal diameter are presented. The first simple method is based on hot water velocity in DH network. The second method is based on economical criterium with investment and operational cost and also heat losses.
Author Adam Smyk (FPAE / IHE)
Adam Smyk,,
- The Institute of Heat Engineering
, Z. Pietrzyk
Z. Pietrzyk,,
-
Journal seriesRynek Energii, ISSN 1425-5960, (B 10 pkt)
Issue year2011
Vol97
No6
Pages98-105
Keywords in EnglishDH network; District heating system; Optimization
ASJC Classification2100 General Energy; 2600 General Mathematics
Abstract in PolishW artykule przedstawiono zasady doboru średnic rurociągów wodnej sieci ciepłowniczej przy założeniu pełnego obciążenia sieci po jej wybudowaniu. Dla obecnych warunków ekonomicznych wyznaczono optymalne prędkości przepływu, zapewniające minimum kosztów budowy i eksploatacji sieci. W zakresie średnic do DN400 (tj. dla sieci rozdzielczych, osiedlowych i przyłączy) zaproponowano skorygowane graniczne prędkości przepływu wody sieciowej, które nie powinny być przekraczane ze względów eksploatacyjnych oraz określono zalecane moce cieplne dla poszczególnych średnic rurociągów.
Languagepl polski
Score (nominal)10
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2011 = 1.308; WoS Impact Factor: 2010 = 0 (2)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?