Analiza zastosowania zrzutu spalin z turbiny gazowej do układu regeneracji siłowni parowej

Jarosław Milewski , Marcin Wołowicz , Krzysztof Badyda , Z. Iwański

Abstract

The conception of the use of hot exhaust gases from the gas turbine to regenerate feedwater of steam turbine power plant is presented. Discusses the benefits of such measures, and these are the factors to be taken into account. Were discussed in detail the criteria to be met by gas turbine, that it could be safely and optimally connected to the steam cycle. Reference block model with power of 800 MW was created, which was later supplemented by the gas turbine. The repowered system has greater power and efficiency. The power increase is due to the additional power generated by gas turbine and steam turbine by increasing the flow of steam through a turbine (closed extraction to "bypassed" heat exchanger regeneration).
Author Jarosław Milewski (FPAE / IHE)
Jarosław Milewski,,
- The Institute of Heat Engineering
, Marcin Wołowicz (FPAE / IHE)
Marcin Wołowicz,,
- The Institute of Heat Engineering
, Krzysztof Badyda (FPAE / IHE)
Krzysztof Badyda,,
- The Institute of Heat Engineering
, Z. Iwański
Z. Iwański,,
-
Other language title versionsAnalysis of the use of discharge gas from the gas turbine for steam power plant feedwater repowering
Journal seriesRynek Energii, ISSN 1425-5960, (B 10 pkt)
Issue year2011
Vol94
No3
Pages26-32
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishturbiny gazowe, układy gazowo-parowe
ASJC Classification2100 General Energy; 2600 General Mathematics
Abstract in PolishPrzedstawiono koncepcję wykorzystania gorących spalin z turbiny gazowej do regeneracji wody zasilającej blok parowy. Omówiono korzyści z takiego rozwiązania oraz wymieniono czynniki jakie należy brać pod uwagę. Szczegółowo omówiono kryteria, jakie powinna spełniać turbina gazowa, aby można było ją bezpiecznie i optymalnie podłączyć do układu parowego. Powstał model bloku referencyjnego o mocy 800 MW, który został później uzupełniony o turbinę gazową. Układ z turbiną gazową w stosunku do układu czysto parowego ma większą moc oraz sprawność. Przyrost mocy spowodowany jest dodatkową mocą generowaną przez turbinę gazową oraz wyższą mocą układu parowego poprzez zwiększenie ilości przepływu pary przez turbinę (zamknięty upust do “ominiętego” wymiennika regeneracji wysokoprężnej).
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Publication indicators Scopus Citations = 1; GS Citations = 2.0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2011 = 1.312; WoS Impact Factor: 2010 = 0 (2)
Citation count*2 (2020-01-10)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?