Rozwój kompetencji przedsiębiorczości w procesie kształcenia praktycznego studentów szkół wyższych

Magdalena Graczyk-Kucharska , Robert Olszewski , Maciej Szafrański , Marek Goliński , Małgorzata Spychała

Abstract

Obok zasobów materialnych, jednym z czynników konkurencyjnych na rynku przedsiębiorstw są wartości niematerialne, w tym wiedza i kompetencje pracowników. Są one również traktowane jako zasób pozwalający na budowanie przewagi konkurencyjnej, przyczyniający się do maksymalizacji zysków i przyspieszania realizacji zamierzonych celów przedsiębiorstwa (Spychała i in., 2017, s. 933). Dynamiczny charakter rozwoju kompetencji, a także potrzeba ich odpowiedniej konfiguracji dopasowanej do specyfiki organizacji wywołują konieczność ich ciągłego doskonalenia, tak by czerpać korzyści z zasobów wiedzy i umiejętności przedsiębiorstwa. Wymagania przedsiębiorstw wobec wiedzy i kompetencji wymuszają w obszarze edukacji profesjonalne podejście do ich rozwoju i stosowania zaawansowanych metod przyspieszania ich nabywania. Rolą szkolnictwa wyższego jest przekazywanie wiedzy i rozwój umiejętności. Mierzenie wpływu programów edukacyjnych na rozwój gospodarki, ocena kompetencji zawodowych oraz minimalizowanie kosztów przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu zasobów kompetencyjnych, stały się interesującymi obszarami badań w ostatnich latach.
Author Magdalena Graczyk-Kucharska
Magdalena Graczyk-Kucharska,,
-
, Robert Olszewski (FGC / DC)
Robert Olszewski,,
- Department of Cartography
, Maciej Szafrański
Maciej Szafrański,,
-
, Marek Goliński
Marek Goliński,,
-
, Małgorzata Spychała
Małgorzata Spychała,,
-
Journal seriesPrzegląd Organizacji, ISSN 0137-7221, e-ISSN 2545-2622
Issue year2020
No2
Pages35-42
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishKompetencje, Przedsiębiorczość, Edukacja w zakresie przedsiębiorczości, Studenci, Wyniki badań
Keywords in EnglishCompetences, Entrepreneurship, Entrepreneurship education, Students, Research results
Abstract in PolishObok zasobów materialnych, jednym z czynników konkurencyjnych na rynku przedsiębiorstw są wartości niematerialne, w tym wiedza i kompetencje pracowników. Są one również traktowane jako zasób pozwalający na budowanie przewagi konkurencyjnej, przyczyniający się do maksymalizacji zysków i przyspieszania realizacji zamierzonych celów przedsiębiorstwa (Spychała i in., 2017, s. 933). Dynamiczny charakter rozwoju kompetencji, a także potrzeba ich odpowiedniej konfiguracji dopasowanej do specyfiki organizacji wywołują konieczność ich ciągłego doskonalenia, tak by czerpać korzyści z zasobów wiedzy i umiejętności przedsiębiorstwa. Wymagania przedsiębiorstw wobec wiedzy i kompetencji wymuszają w obszarze edukacji profesjonalne podejście do ich rozwoju i stosowania zaawansowanych metod przyspieszania ich nabywania. Rolą szkolnictwa wyższego jest przekazywanie wiedzy i rozwój umiejętności. Mierzenie wpływu programów edukacyjnych na rozwój gospodarki, ocena kompetencji zawodowych oraz minimalizowanie kosztów przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu zasobów kompetencyjnych, stały się interesującymi obszarami badań w ostatnich latach.
DOIDOI:10.33141/po.2020.02.05
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 17-07-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?