Potrzeby inwestycyjne sektora elektroenergetycznego i możliwości ich sfinansowania przez koncerny energetyczne

Henryk Kaproń , W. Janik , A. Paździor , Z. Połecki

Abstract

Investment needs in Polish electrical power engineering sector are largely determined by outdated technologies and production infrastructure, as well as current power engineering policies of the European Union. Investment outlays borned in 2008-2011 by major groups were on average lower by 50% than financial means coming from retained profit and amortization. It seems that the reason for this situation is the lack of clearcut development strategies in surveyed entities addressing all identified risks that the electrical power engineering sector is facing resulting from climate policies adopted by the European Union, uncertainties associated with privatization of the power industry in Poland, and predicted changes in power engineering law.
Author Henryk Kaproń (FPAE / IHE)
Henryk Kaproń,,
- The Institute of Heat Engineering
, W. Janik
W. Janik,,
-
, A. Paździor
A. Paździor,,
-
, Z. Połecki
Z. Połecki,,
-
Journal seriesRynek Energii, ISSN 1425-5960
Issue year2013
No2 (105)
Pages23-28
Keywords in Polishelektroenergetyka, grupy kapitałowe, inwestycje, zysk netto, dywidenda, amortyzacja
Keywords in Englishpower engineering, capital group, investnens, net profit, dividend, amortization
ASJC Classification2100 General Energy; 2600 General Mathematics
Abstract in PolishPrzestarzałość techniczna aparatu wytwórczego oraz polityka energetyczna Unii Europejskiej w istotnym stopniu określają potrzeby inwestycyjne polskiej elektroenergetyki. Wydatki inwestycyjne głównych grup kapitałowych ponoszone w latach 2008-2011 były średnio o połowę niższe niż środki finansowe pochodzące z zysku zatrzymanego i amortyzacji. Przyczyną tej sytuacji wydaje się być brak jednoznacznej strategii rozwojowej badanych podmiotów gospodarczych, związane z czynnikami ryzyka tego sektora wynikającymi m.in. z polityki klimatycznej UE, niepewności związanej z prywatyzacją sektora, przewidywanymi zmianami w prawie energetycznym.
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 9.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2013 = 0.563; WoS Impact Factor: 2010 = 0 (2)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?