Źródła światła piątej generacji

Ryszard Romaniuk

Abstract

Coherent light sources are one of the most fundamental research tools in biology, technology and in other areas. Synchrotron light source consists of a few basic parts: energy source – which is an electron beam accelerator, energy converter between electron and photon beams – which is an undulator, and photon user experimental lines. Each of these parts is separately a complex system, which is currently a subject to fast technological deve- lopment. Future light sources of the fifth generation are based on completely new solutions of these fundamental parts, in comparison with the sources of the previous generations. Energy source is a new generation laser – plasma accelerator with electrical field in the area of multiple GV/m. A miniature undulator is tested in the MEMS technology from new materials. Classical light beam lines, vacuum, and difficult for management and beam distribution, change their meaning in the case of availability of miniature undulators positioned immediately at or even inside the experimental stations. After an introduction concerning the light sources of the previous generations, the article shows current research efforts on the mentioned key components of the fifth generation light sources. In some cases this is a continuation and modernization of the previous technologies, in the majority it is a brave endeavour to apply completely new technologies, like laser – plasma acceleration.
Author Ryszard Romaniuk (FEIT / PE)
Ryszard Romaniuk,,
- The Institute of Electronic Systems
Other language title versionsFifth generation light sources
Journal seriesElektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, [Elektronizacja : podzespoły i zastosowania elektroniki], ISSN 0033-2089, e-ISSN 2449-9528
Issue year2016
No4
Pages42-50
Publication size in sheets0.3
Keywords in Polish źródła światła, promieniowanie synchrotronowe, laser na swobodnych elektronach, promieniowanie VuV, promieniowanie rentgenowskie, generacje źródeł światła, akcelerator nadprzewodzący, emitancja, elektronowe pierścienie akumulacyjne, akcelerator laserowo-plazmowy, undulator, wiggler, FEL, od- wrócony FEL
Keywords in English light sources, synchrotron radiation, free electron laser, VuV radiation, X-rays, light source generations, superconduting accelerator, emittance, electron accumulation rings, laser-plasma acceleration, undulator, wiggler, FEL, inverted FEL
Abstract in PolishŹródła światła koherentnego są jednym z podstawowych narzędzi badawczych w biologii, technice i innych dziedzinach. Synchrotronowe źródło światła składa się z kilku podstawowych części: źródła energii którym jest akcelerator wiązki elektronowej, konwertera wiązka elektronowa – wiązka fotonowa którym jest undulator, oraz fotonowych linii użytkowych. Każda z tych części osobno jest skomplikowanym urządzeniem podlegającym obecnie szybkiemu rozwojowi technologicznemu. Przyszłościowe źródła światła piątej generacji bazują na zupełnie nowych rozwiązaniach wszystkich tych części podstawowych, w porównaniu ze źródła- mi poprzednich generacji. Źródłem energii jest nowej generacji miniaturowy akcelerator laserowo-plazmowy o polu elektrycznym rzędu setek GV/m. Miniaturowy undulator testowany jest w technologii MEMS z nowych materiałów. Klasyczne próżniowe i trudne do sterowania linie eksperymentalne i rozprowadzanie wiązki światła zmieniają swoje znaczenie w przypadku dostępności miniaturowych undulatorów umieszczonych tuż przy lub wewnątrz indywidualnej stacji eksperymentalnej. Po wstępie dotyczącym źródeł światła poprzednich generacji, artykuł pokazuje bieżące kierunki badawcze nad wymienionymi częściami składowymi źródeł światła piątej generacji. W niektórych przypadkach jest to kontynuacja i modernizacja poprzednich technologii, w większości jest to odważna próba zastosowania zupełnie nowych technologii jak akceleracji laserowo-plazmowej.
DOIDOI:10.15199/13.2016.4.9
Languagepl polski
File
Elka201604p42-50.pdf 352.15 KB
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 31-05-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 31-05-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 2.0
Citation count*2 (2020-10-21)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?