Koncepcja architektury sterowanej regułami spójności modeli (CMDA) na przykładzie systemu e-IRZ dla ARiMR

Stanisław Jerzy Niepostyn

Abstract

The CMDA concept supports the design of an IT system from a top level abstract context model diagram towards implementable models that enable us to generate target software based on rules of consistency between the elements of specific models. The design regime presented leads to the derivation of a set of chosen and consistent models that fully and completely describes the software architecture. The CMDA concept has already been positively validated in several industry projects, among others, for example, the design of the Animals Identification and Registration System (e-IRZ), and the Business Process Management platform, both for the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture.
Author Stanisław Jerzy Niepostyn (FEIT / IN)
Stanisław Jerzy Niepostyn,,
- The Institute of Computer Science
Journal seriesRoczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, ISSN 1232-4671
Issue year2016
No42
Pages155-167
Publication size in sheets0.6
Abstract in PolishUtworzenie jednego, prostego i zrozumiałego diagramu opisującego wszystkie aspekty projektowanego oprogramowania nie jest możliwe. Właściwym rozwiązaniem okazało się przedstawienie architektury oprogramowania za pomocą powiązanych modeli opisujących wybrane aspekty systemu informatycznego. Przedstawianie tego samego systemu z różnych perspektyw może jednak prowadzić do powstania niespójności pomiędzy modelami. Do budowy modeli opisujących oprogramowanie przyjęto powszechne stosowanie języka UML2 (Unified Modeling Language). Z użyciem UML za pomocą różnorodnych diagramów można opisać system informatyczny z różnych perspektyw. Semantyka UML jest opisana w języku naturalnym i nie zawiera cech języka formalnego, co znacznie ogranicza możliwości kontroli spójności i kompletności diagramów UML, jak również opisu całego systemu informatycznego zawartego w tych diagramach. Uzyskanie takiej spójności opisu wymaga kontroli spójności modeli przedstawionych na diagramach UML. Powyższe braki standardu UML powodują m.in., iż budowa dużych i skomplikowanych systemów IT jest rozpoczynana jedynie na podstawie wstępnego zarysu architektury oprogramowania (np. tylko przypadki użycia bądź tylko lista procesów biznesowych, a nawet sam opis tekstowy). Właściciele systemów informacyjnych, którzy chcą wdrożyć (zbudować) system IT, otrzymują na etapie wyboru wykonawcy praktycznie jedynie zatomizowane dane o przewidywanym koszcie i czasie trwania budowy oraz wdrożenia systemów IT, bez informacji o projekcie budowy oprogramowania (architektury oprogramowania).
URL http://rocznikikae.sgh.waw.pl/?p=5&z=42&r=2016
Languagepl polski
File
roczniki_kae_z42_11.pdf 228.7 KB
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 27-03-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 27-03-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?