Narzędzie użytkowe wymiarowania i symulacji funkcjonowania słonecznych systemów grzewczych w warunkach krajowych

Dorota Chwieduk , Jarosław Bigorajski , Chwieduk Michał

Abstract

In a frame of a project realized at the IHE WUT POIG 01.01.02-10-106/09-01, PT7, T3 a simulation tool has been developed to simulate and size solar heating systems for domestic hot water and space heating in Polish climatic conditions. The software developed makes possible to use own data introduced by the software user or to apply the data incorporated into the data base of the project.
Author Dorota Chwieduk (FPAE / IHE)
Dorota Chwieduk,,
- The Institute of Heat Engineering
, Jarosław Bigorajski (FPAE / IHE)
Jarosław Bigorajski,,
- The Institute of Heat Engineering
, Chwieduk Michał (FPAE / IHE)
Chwieduk Michał,,
- The Institute of Heat Engineering
Journal seriesInstal, ISSN 1640-8160
Issue year2013
No12
Pages39-42
Keywords in Polishenergia słoneczna, słoneczne instalacje grzewcze, wymiarowanie instalacji słonecznych grzewczych, modelowanie matematyczne funkcjonowania systemów słonecznych; oprogramowanie użytkowe
Abstract in PolishW Instytucie Techniki Cieplnej na Wydziale MEiL PW w ramach realizacji projektu POIG 01.01.02-10-106/09-01, PT7, T3 zostało stworzone narzędzie użytkowe do symulacji funkcjonowania i wymiarowania słonecznych systemów grzewczych, do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz systemów typu kombi, tj. systemów c.w.u. i wspomaganie ogrzewania pomieszczeń, w warunkach krajowych. Stworzony program umożliwia wprowadzanie przez użytkownika własnych danych potrzebnych do symulacji działania instalacji lub korzystanie z domyślnych wartości parametrów zapisanych w bazie danych programu. Do obliczeń obciążeń cieplnych jako dane wejściowe pogodowe wykorzystano temperaturę powietrza zewnętrznego i napromieniowanie całkowite i jego składowe dla 19 regionów kraju, zastosowano metodę stopniodni. Natężenie promieniowania półsferycznego padającego na płaszczyznę odbiornika o danej orientacji i pochyleniu jest wyznaczane przy wykorzystaniu modelu izotropowego promieniowania słonecznego dyfuzyjnego (Liu- Jordana). Symulacja działania instalacji uwzględnia różne rodzaje (płaski, próżniowy) i klasy (jakościowe) kolektorów słonecznych, oraz różne warianty zbiornika magazynującego: ze stratyfikacją ciepła lub z pełnym mieszaniem. Program wyznacza udział energii promieniowania słonecznego przy pokrywaniu potrzeb grzewczych użytkownika dla różnych konfiguracji instalacji, zarówno dla c.w.u. jak i ogrzewania pomieszczeń. Przeprowadzana jest również analiza ekonomiczna, w sposób statyczny i dynamiczny, dotycząca opłacalności zastosowania różnych rozwiązań instalacji słonecznych, zastępujących w części wykorzystanie paliw konwencjonalnych. Możliwe jest uwzględnienie dostępnych dopłat do kredytów na słoneczne instalacje grzewcze oferowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Stworzony program użytkowy oblicza także uzyskany dzięki zastosowaniu instalacji słonecznej efekt ekologiczny, który jest charakteryzowany poprzez wartość unikniętej emisji dwutlenku węgla
Languagepl polski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 07-02-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 07-02-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 5.0
Citation count*5 (2020-08-27)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?