Clinical examination of Japanese quail Coturnix japonica eggs with a use of 128- row computed tomography

F. Rzepiński , M. Ludwiniak , Bartłomiej J. Bartyzel , Sławomir Paśko , E. Czerniawska-Piątkowska , L. Bakoń , B. Grzegrzółka

Abstract

Medical imaging is a rapidly developing field in biological sciences. Computed tomography (CT) scanners can now be found in numerous veterinary clinics, making clinical examination more efficient. They allow to determine precisely the phase of forming egg structures, as well as to manage interdisciplinary research in poultry reproduction. With the use of CT and three- dimensional reconstruction, the topography of the egg has been determined in examined birds and the linear measurements of the eggs have been done. An access to the modern medical imaging techniques enables rapid estimation of normal and pathological egg structure, as well as its location. Nine quails have been examined; one of the birds had an egg located in the uterus. Obtained measurements were 18.06 mm in length and 17.27 mm in width. It has been observed that the eggshell was irregularly calcificated in that the eggshell thickness varied from 0.97 to 2.13 mm. The application of this technique in poultry large scale farming could be economically profitable. Determining the precise location of the egg and its structure may lead to more relevant diagnosis and treatment. Early detection of any pathological change would prevent its spreading among other individuals, thus improving flock ’ s productivity.
Author F. Rzepiński - [Warsaw University of Life Sciences (SGGW)]
F. Rzepiński,,
-
- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
, M. Ludwiniak - Warsaw University of Life Sciences (SGGW)
M. Ludwiniak,,
-
, Bartłomiej J. Bartyzel - Warsaw University of Life Sciences (SGGW)
Bartłomiej J. Bartyzel,,
-
, Sławomir Paśko (FM / IMPh)
Sławomir Paśko,,
- The Institute of Micromechanics and Photonics
, E. Czerniawska-Piątkowska - Warsaw University of Life Science (SGGW)
E. Czerniawska-Piątkowska,,
-
, L. Bakoń - Medical University of Warsaw
L. Bakoń,,
-
, B. Grzegrzółka - Warsaw University of Life Sciences (SGGW)
B. Grzegrzółka,,
-
Journal seriesReproduction in Domestic Animals, ISSN 0936-6768
Issue year2016
Vol51
NoS2
Pages135-135
Publication size in sheets6.75
ConferenceThe 20th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR) and the 13th Conference of the Spanish Association for Animal Reproduction (AERA), 27-10-2016 - 29-10-2016, Lisbona, Portugalia
Keywords in Polishprzepiórka japońska, jajo, CT
Keywords in EnglishJapanese quail, egg, CT
ASJC Classification1310 Endocrinology; 1103 Animal Science and Zoology; 1305 Biotechnology
Abstract in PolishDiagnostyka obrazowa jest dynamicznie rozwijającą się w naukach biologicznych. Tomografy komputerowe są obecne w wielu większych klinikach weterynaryjnych, znacznie usprawniając diagnostykę. Pozwalają one na dokładne określenie fazy powstawania struktury jaja, jak również na prowadzenie badań interdyscyplinarnych w zakresie rozrodu drobiu. Na badanym materiale określono topografię jaja, wykonano pomiary liniowe jaj u badanych ptaków, z zastosowaniem MCT, a także 3D. Dostęp do nowoczesnych metod obrazowania umożliwia szybką przyżyciową ocenę prawidłowej bądź patologicznej budowy jaja i jego położenia. Badaniom poddano 9 przepiórek różnej płci. W ocenie obrazu z MCT, u 1 osobnika stwierdzono obecność jaja, które leżało w odcinku macicznym jajowodu. Określono jego wymiary tj. długość 18,06mm i szerokość 17,27mm. Zaobserwowano również nierównomierne wysycenie skorupy jaja. Wniosek ten wyciągnięto na podstawie pomiaru grubości skorupy, która mieściła się w przedziale 0,97mm-2,13mm. Zastosowanie tej metody w stadach wielkotowarowych może okazać się korzystne ekonomicznie. Dokładniejsza ocena położenia jaja jak również badanie jego struktury pozwoli na trafniejsza diagnoza, a co za tym idzie też leczenie. Wcześniej wykryte zmiany u pojedynczych osobników mogą wpłynąć na zapobiegnięcie ich u innych jak również mogą zwiększyć produkcyjność całego stada.
DOIDOI:10.1111/rda.12801
URL http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/rda.12801/epdf
Languageen angielski
Score (nominal)30
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 25.0, 01-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 30.0, 01-01-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.877; WoS Impact Factor: 2016 = 1.4 (2) - 2016=1.502 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?