FUEL INJECTOR DIAGNOSTICS BASED ON OBSERVATIONS OF MAGNETIC FLUX CHANGES

Krzysztof Więcławski , Jędrzej Mączak , Krzysztof Szczurowski

Abstract

The article discusses mutual relations of the dosage characteristics, current intensity characteristics, and voltage characteristics in the fuel injector electromagnet. Changes in current in the electromagnet’s coil were monitored in the course of dosage by means of the Hall sensor. Change in the Hall voltage is proportional to the changes in density of the magnetic flux generated around the injector coil during its work. The model of the current dependencies was used to determine the injector technical state in the actual time. The presented diagnostics proposition was created on the basis of the injector dosage characteristics obtained due to experimental research. Change in characteristic values, recorded during generation of the fuel dose allows for determination of the injector technical state, regarding both, the current-related and the mechanical parameters. Controlling in the actual time enables corrections in control parameters as a response to changes, as well as quick detection of damage resulting in switching the injector off the operation. This prevents the faulty operation of the injector, which may result in damage to subsequent components depending on its operation, such as the catalytic reactor.
Author Krzysztof Więcławski (FACME / IV)
Krzysztof Więcławski,,
- Institute of Vehicles
, Jędrzej Mączak (FACME / IAE)
Jędrzej Mączak,,
- Institute of Automotive Engineering
, Krzysztof Szczurowski (FACME / IAE)
Krzysztof Szczurowski,,
- Institute of Automotive Engineering
Journal seriesDiagnostyka, ISSN 1641-6414, e-ISSN 2449-5220, (B 11 pkt)
Issue year2018
Vol19
No3
Pages89-93
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishWtryskiwacz, diagnostyka, strumień magnetyczny
Keywords in EnglishInjector, diagnostics, magnetic flux
ASJC Classification2208 Electrical and Electronic Engineering; 1712 Software
Abstract in PolishW artykule przedstawiono wzajemne relacje charakterystyk dawkowania z charakterystykami natężenia prądu i napięcia w elektromagnesie wtryskiwacza paliwowego. Zmiany prądowe w cewce elektromagnesu, w trakcie dawkowania obserwowano za pomocą czujnika Halla. Zmiana napięcia Halla jest proporcjonalna do zmian gęstości strumienia magnetycznego, generowanego wokół cewki wtryskiwacza podczas jego pracy. Model zależności wielkości prądowych wykorzystano do określania stanu technicznego wtryskiwacza w czasie bieżącym. Przedstawiona propozycja diagnostyki, powstała na podstawie charakterystyk dawkowania wtryskiwacza uzyskanych dzięki badaniom eksperymentalnym. Zmiana charakterystycznych wartości, zapisywanych w trakcie generowania dawki paliwa, pozwala na określenie stanu technicznego wtryskiwacza, w zakresie parametrów zarówno prądowych jak i mechanicznych. Kontrola w czasie bieżącym, pozwala na korektę parametrów sterowania w odpowiedzi na zmiany oraz szybką detekcję uszkodzeń, skutkującą wyłączeniem wtryskiwacza z eksploatacji. Zapobiega to nieprawidłowej pracy wtryskiwacza, co może spowodować uszkodzenie kolejnych, zależnych od jego pracy podzespołów, takich jak reaktor katalityczny.
DOIDOI:10.29354/diag/94040
URL http://www.diagnostyka.net.pl/
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); after publication
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 11-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 11-03-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.493
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back