Model sektora kontroli obszaru do badania płynności ruchu lotniczego

Jacek Skorupski , Piotr Andrzej Dmochowski

Abstract

The constant increase in air traffic volume forces to seek methods of improving the effectiveness of air traffic and airspace management. Such actions are undertaken for years by the air traffic management and research centres. A relatively new concept leading to better utilisation of available airspace is to improve air traffic smoothness. It seems that the increase in air traffic smoothness should improve the capacity of the airspace, as the air traffic controller can handle a larger number of planes as they pass through the sector evenly and smoothly. This is primarily because such a traffic does not require much of the coordination by the controller. There is however the question about quantitative relationship between traffic smoothness and airspace capacity. The answer requires model research, as for safety reasons it is impossible to conduct research on the real system. This paper presents a model of air traffic control sector area based on unused in the literature method describing the structure of the sector in the form of inactive and active grid points. Sector structure is modelled to take account of any demand to the space from users under the concept of FUA. Model takes into account the random changes in the availability of airspace (e.g. because of the weather). It can be used to build a research tool in the form of a computer program, which will allow the study of quantitative relationship between traffic smoothness and capacity of the sector.
Author Jacek Skorupski (FT / DATE)
Jacek Skorupski,,
- Department of Air Transport Engineering
, Piotr Andrzej Dmochowski (FT / DATE)
Piotr Andrzej Dmochowski,,
- Department of Air Transport Engineering
Journal seriesPrace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, ISSN 1230-9265
Issue year2013
No89
Pages5-18
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishpłynność ruchu lotniczego, przepustowość sektora kontroli, zarządzanie ruchem lotniczym
Keywords in Englishflow of air traffic, control sector capacity, air traffic management
Abstract in PolishStały wzrost wielkości ruchu lotniczego zmusza do poszukiwania metod zwiększających efektywność zarządzania ruchem i przestrzenią powietrzną. Działania takie są podejmowane od lat przez służby zarządzania ruchem lotniczym i ośrodki badawcze. Stosunkowo nową koncepcją lepszego wykorzystania dostępnej przestrzeni powietrznej jest idea poprawy płynności ruchu lotniczego. Wydaje się, że zwiększenie płynności ruchu lotniczego powinno poprawić możliwości przepustowe sektorów, gdyż kontroler ruchu lotniczego jest w stanie obsłużyć większą liczbę samolotów gdy przechodzą one przez sektor równomiernie i bez zakłóceń. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że ruch taki nie wymaga wielu koordynacji ze strony kontrolera. Zachodzi jednak pytanie o ilościową zależność między płynnością ruchu a przepustowością przestrzeni powietrznej. Odpowiedź na nie wymaga badań modelowych, gdyż ze względów bezpieczeństwa nie sposób prowadzić badań na rzeczywistym systemie. W artykule przedstawiono model sektora kontroli ruchu lotniczego obszaru oparty na niestosowanym dotąd w literaturze sposobie opisu struktury sektora w postaci siatki nieaktywnych i aktywnych punktów. Struktura sektora jest odwzorowana tak, by uwzględnić zapotrzebowania użytkowników wobec przestrzeni wynikające z koncepcji FUA. Model uwzględnia również losowe zmiany dostępności przestrzeni (np. zmiany pogody). Może zostać wykorzystany do zbudowania narzędzia badawczego w postaci programu komputerowego, który pozwoli na badanie ilościowej zależności między płynnością ruchu a przepustowością sektora.
Languagepl polski
File
89-dmochowski-skorupski.pdf 151.7 KB
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 4.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?