Europejski laser rentgenowski

Ryszard Romaniuk

Abstract

Title: European x-ray free electron laser European X-Ray FEL – free electron laser is under construction in DESY Hamburg. It is scheduled to be operational at 2015/16 at a cost more than 1 billion Euro. The laser uses SASE method to generate x-ray light. It is propelled by an electron linac of 17,5 GeV energy and more than 2 km in length. The linac uses superconducting SRF TE SLA technology working at 1,3 GHz in frequency. The prototype of EXFEL is FLASH Laser (200 m in length), where the “proof of principle” was checked, and from the technologies were transferred to the bigger machine. The project was started in the nineties by building a TT F Laboratory -Tesla Test Facility. The EXFEL laser is a child of a much bigger teraelectronovolt collider project TE SLA (now abandoned in Germany but undertaken by international community in a form the ILC). A number of experts and young researchers from Poland participate in the design, construction and research of the FLASH and EXFEL lasers.
Author Ryszard Romaniuk (FEIT / PE)
Ryszard Romaniuk,,
- The Institute of Electronic Systems
Journal seriesElektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, ISSN 0033-2089, []
Issue year2013
VolLIV
No4
Pages149-154
Keywords in Polishlasery rentgenowskie, laser typu FEL, liniak elektronowy, akceleratory, wiązki elektronowe, wysokoenergetyczne wiązki fotonowe, laboratorium DESY, wielkie projekty badawcze
Keywords in Englishx-ray lasers, free electron lasers, FEL, electron linac, accelerators, electron beams, high energy photon beams, DESY laboratory, large research mega projects
Abstract in PolishEuropejski Laser Rentgenowski EXFEL jest budowany na terenie laboratorium Niemieckiego Synchrotronu Elektronowego DESY w Hamburgu. Przewiduje się jego uruchomienie w latach 2015/16, kosztem ponad 1 mld Euro. Laser, wykorzystujący metodę SASE, zasilany jest liniakiem elektronowym o energii 17,5 GeV i długości ponad 2 km. Liniak wykorzystuje technologię nadprzewodzącą SRF TE SLA o częstotliwości 1,3 GHz. Prototypem maszyny EXFEL jest laser FLASH (o długości ok. 200 m), gdzie sprawdzono „proof of principle” i technologie transferowane do większej maszyny. Projekt rozpoczęto w latach dziewięćdziesiątych budową w DESY laboratorium TT F – Tesla Test Facility. Laser EXFEL jest w pokłosiem większego (obecnie zarzuconego w Niemczech a podjętego przez środowisko międzynarodowe w postaci projektu ILC) projektu budowy wielkiego zderzacza teraelektronowoltowego TE SLA. W budowie i badaniach laserów FLASH i EXFEL biorą udział specjaliści i młodzi uczeni z Polski.
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 21.0
Citation count*21 (2020-09-17)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?