THE ROLE OF MANUFACTURING TECHNIQUES IN ENTERPRISES PRODUCING HEATING DEVICES IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Aldona Kluczek , Władysław Włosiński

Abstract

Manufacturing techniques are concerned with quality, cost, productivity and sustainability. With today`s environmental awareness and the pressure of the sustainability requirements, existing manufacturing techniques of heating devices are evolving into the redesign manufacturing unit processes to increase overall sustainability. Also, these techniques need a measurement method to assess processes-related sustainability performance indicators. The purpose of this paper is to stress the role of manufacturing techniques: welding, cleaning and painting in the manufacture of heating appliances (solid fuel fired boilers used renewable energy sources) in terms of incorporating into the field the concept of sustainable development. It then focuses on the environmental, technical, economical and social impact of sustainable technologies and argues for the need to ensure that the concept is being applied to the manufacture of heating devices. In this paper, author tries to propose a unified, standard scientific factory-level methodology to evaluate the influence of manufacturing techniques on the sustainability of enterprises producing heating devices. The proposed methodology in the terms of the case study is a comprehensive answer to the question of to what extent the improvements in those techniques influence the sustainable development of the enterprises. An industrial case study demonstrates that the proposed improvements can effectively influence the sustainability of enterprise. The results of this assessment can be applied to broad industry sectors, and can lead to the accepted measures and practices.
Author Aldona Kluczek (FPE / IOPS)
Aldona Kluczek,,
- The Institute of Organization of Production Systems
, Władysław Włosiński - Polish Academy of Sciences (PAN) [Polish Academy of Sciences]
Władysław Włosiński,,
-
-
Journal seriesManagement and Production Engineering Review, ISSN 2082-1344
Issue year2013
Vol4
No1
Pages30-38
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishTechniki wytwarzania, zrównoważony rozwój, spawanie, cięcie, czyszczenie i malowanie, urządzenia grzewcze, wpływ środowiskowy, ocena cykla życia (LCA),
Keywords in EnglishManufacturing techniques, sustainable development, welding, cleaning and painting processes, heating devices, environmental impact, life cycle assessment (LCA)
Abstract in PolishTechniki wytwarzania związane są z pojęciem jakości i towarzyszącym im kosztami, wydajnością i niezawodnością. Wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej i wymogów narzuconych przez koncepcję zrównoważonego rozwoju, istniejące techniki produkcji urządzeń grzewczych wymagają oceny ich wydajności w zakresie adresowania kwestii zrównoważonego rozwoju. Celem niniejszego artykułu jest podkreślenie roli technik produkcyjnych taki jak: spawanie, czyszczenie i malowanie w produkcji urządzeń grzewczych (kotłów na paliwo stałe wykorzystujące odnawialne źródła energii) w celu włączenia ich do koncepcji zrównoważonego rozwoju. W artykule autorzy starają się zaproponować metodologię oceny wpływu technologii z poziomu przedsiębiorstwa na zrównoważony rozwój przedsiębiorstw produkujących urządzenia. Zaproponowana metodologia odpowiada na pytanie, w jakim stopniu poprawa technik wytwarzania wpływa na zrównoważony rozwój przedsiębiorstw produkujących urządzenia grzewcze. Studium przypadku pokazuje, że zaproponowane usprawnienia mogą w sposób efektywny wpływać na zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa.
DOIDOI:10.2478/mper-2013-0004
Languageen angielski
Score (nominal)0
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 0.0, 31-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 0.0, 31-01-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus Citations = 1
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?