Information science needs cognitivism. An essay

Mieczysław Muraszkiewicz

Abstract

There is no doubt that the phonetic alphabet and printing press, which allowed an inexorable dissemination of billions of books towards mass readers, have been significantly molding human mind and provided a framework that organizes the way our minds work while reading text. Using a narrative shortcut one might say that they “rewired” our brains to be able to follow and cope with linear development of action and reasoning, which is not merely a metaphor but, as neurologists confirm, a physical effect occurring in the brain neural structure owing to its plasticity and adaptability. That said one could instantly ask the following question: has the internet with its hypertext organization of content and knowledge the same power as its predecessors to be a mind altering technology? This essay argues that the answer to this question is in the affirmative. Nonlinear organization of content (links), pervasiveness of multimedia, interactivity, responsiveness (high speed of delivering hits in return of queries), social networking, and distractedness while using the internet make it even more powerful to mold our brains, especially that the universe behind the internet features a seductive emotional power to its many user, especially to the youth. The essay attempts to justify this claim and includes suggestions as to the kind of research that should be undertaken within the science of information in order to address emerging challenges caused by the specificity of the internet itself and human perception exposed to the cognitive overload, fuzziness, and untrustworthiness that are commonplace while interacting with internet entities.
Author Mieczysław Muraszkiewicz (FEIT / ICS) - [Instytut Informacji Naukowej i Studiów Biblilogicznych (IINSB WHUW) [Faculty of History (WH UW)]]
Mieczysław Muraszkiewicz,,
- The Institute of Computer Science
- Instytut Informacji Naukowej i Studiów Biblilogicznych
Pages33-42
Publication size in sheets0.5
Book Sosińska-Kalata Barbara, Chuchro Ewa (eds.): Nauka o informacji w okresie zmian, NAUKA - DYDAKTYKA - PRAKTYKA, vol. VI, 2013, Warszawa, SBP, ISBN 978-83-61464-63-1, 600 p.
Keywords in Englishinformation science, cognitivism, internet, information ecology, human mind
Abstract in PolishNie ma wątpliwości, że alfabet fonetyczny i maszyna drukarska, które pozwoliły na wydrukowanie ogromnej liczby książek, które dotarły do masowego czytelnika znacząco ukształtowały ludzki umysł i wpłynęły na sposób, w jaki pracuje nasz mózg w trakcie lektury. Struktura naszych mózgów za sprawą ich plastyczności i zdolności adaptacyjnych zmieniła się tak, aby możliwe było linearne czytanie w wnioskowanie, co potwierdzają neurolodzy. Można zatem zapytać, czy internet oparty hipertekście również powoduje w naszych mózgach. Ten esej udziela pozytywnej odpowiedzi na to pytanie. Nieliniowa organizacja treści w Internecie, wszechobecność multimediów, interaktywność, reaktywność, sieci społecznościowe oraz tendencja do dekoncentracji sprawiają, że proces zmian fizjologicznych jest nawet silniejszy, szczególnie gdy weźmie się pod uwagę uwodzicielską siłę perswazyjną internetu, zwłaszcza w odniesieniu do młodzieży. Esej jest próbą uzasadnienia podanych tu stwierdzeń oraz zawiera sugestie co do rodzaju badań, które warto podjąć w ramach nauki o informacji. Celem tych badań jest podjęcie wyzwań, które wynikają ze specyfikacji samego internetu i sposobu, w jaki ludzie reagują na przeciążenie poznawcze, brak ostrości i wiarygodności informacyjnej, które to zjawiska są powszechne, kiedy ma miejsce interakcja z zasobami Internetu.
ProjectDevelopment of new methods and algorithms in the following areas: computer graphics, artificial intelligence, and information systems, and distributed systems . Project leader: Rybiński Henryk, , Phone: +48 22 234 7731, start date 29-05-2012, planned end date 31-12-2012, end date 30-11-2013, II/2012/DS/1, Completed
WEiTI Działalność statutowa
Languageen angielski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 02-02-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?