Zawiesiny twardniejące ze spoiwa żużlowego aktywowanego fluidalnym popiołem lotnym z węgla brunatnego

Zbigniew Kledyński , Agnieszka Machowska

Abstract

Odzysk ubocznych produktów spalania w postaci popiołów lotnych powstałych w wyniku spalania węgla kamiennego i brunatnego w elektrowniach i elektrociepłowniach ma ogromne znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego. Jakość i ilość powstałych ubocznych produktów spalania w znaczącym stopniu zależą od sposobu spalania oraz od rodzaju paliwa stałego. Popiół lotny powstały w wyniku konwencjonalnego spalania węgla kamiennego jest powszechnie stosowany w przemyśle cementowym i produkcji betonu, jako dodatek ograniczający ilość cementu w betonie. Ze względu na konieczność ograniczenia emisji tlenków siarki i azotu do atmosfery przemysł energetyczny od kilkunastu lat stosuje nową technikę spalania węgla w kotłach zaopatrzonych w cyrkulacyjną warstwę fluidalną, która umożliwia ograniczenie emisji do atmosfery tlenków azotu oraz związków siarki w skojarzeniu z suchą metodą odsiarczania. Powstałe w wyniku tego procesu popioły fluidalne znacząco różnią się od popiołów pochodzących ze spalania konwencjonalnego, a ich cechy powodują ograniczenia w możliwości ich zastosowania do produkcji cementu i betonu. Jednak w przypadku zawiesin twardniejących popiół fluidalny stanowi pełnowartościowy składnik, który w połączeniu, np. z mielonym granulowanym żużlem wielkopiecowym, współtworzy kompozyt spełniający wymagania stawiane zawiesinom twardniejącym, w tym przeznaczonym na przesłony przeciwfiltracyjne. Zawiesina twardniejąca jest stosowana w wąskim zakresie robót budowlanych związanych z posadowieniem i zespoleniem z gruntem stalowych lub betonowych elementów prefabrykowanych
Author Zbigniew Kledyński (FEE / DHEH)
Zbigniew Kledyński,,
- Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics
, Agnieszka Machowska (FEE / DHEH)
Agnieszka Machowska,,
- Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics
Other language title versions Hardening slurries with ground granulated blast furnace slag activated with fluidal fly ash from lignite combustion
Journal seriesPrzemysł Chemiczny, ISSN 0033-2496
Issue year2013
Vol92
No4
Pages490-497
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpopiół lotny, fluidalny popiół lotny, zawiesiny twardniejące, spoiwo żużlowe
ASJC Classification1500 General Chemical Engineering; 1600 General Chemistry
Languagepl polski
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 15.0, 26-02-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 26-02-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus Citations = 1; GS Citations = 1.0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2014 = 0.157; WoS Impact Factor: 2013 = 0.367 (2) - 2013=0.356 (5)
Citation count*1 (2020-09-09)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?