Międzynarodowy zderzacz liniowy

Ryszard Romaniuk

Abstract

Title: Interantional Linear Collider ILC machine – International Liner Collider, is one of double accelerators e+e- just under design and advanced consideration to be built with final energy of colliding electron and positron beams over 1 TeV. An alternative project to ILC is CLIC in CERN The ILC machine is an important complementary addition for the research potential of the LHC accelerator complex. The required length of ILC is minimally 30 km, but some versions of the TDR estimates mention nearly 50km. Superconducting liniacs will be built using well established 1,3 GHz TESLA technology using ultrapure niobium or Nb3Sn cavities of RRR class, of ultimate finesse, working with gradients over35MV/m, while some versions of the design mention ultimate confinement as high as 50MV/m. Several teams from Poland (Kraków. Warszawa, Wrocław – IFJ-PAN, AGH, UJ, NCBJ, UW, PW, PWr, INT-PAN) participate in the global design effort for this machine – including detectors, cryogenics, and SRF systems. Now it seems that the ILC machine will be built in Japan, during the period of 2016-2026. If true, Japan will turn to a world super-power in accelerator technology no.3 after CERN and USA.
Author Ryszard Romaniuk (FEIT / PE)
Ryszard Romaniuk,,
- The Institute of Electronic Systems
Journal seriesElektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, ISSN 0033-2089, []
Issue year2013
VolLIV
No3
Pages119-122
Keywords in PolishILC, ILC-GDE, akceleratory, zderzacze cząsteczkowe, liniaki, nadprzewodnictwo, wielkie energie, cząstki elementarne, hadrony, wiązki elektronowe, wiązki pozytronowe, mikrofalowe wnęki rezonansowe, systemy 1,3 GHz dużej mocy
Keywords in EnglishILC, ILC-GDE, accelerators, particle colliders, liniacs, superconductivity, high energy physics experiments, elementary particles, hadrons, electron beams, positron beams, microwave resonant cavities, high power 1,3 GHz systems
Abstract in PolishMaszyna ILC – Międzynarodowy Zderzacz Liniowy (International Linear Collider) jest jednym z obecnie opracowywanych projektów podwójnego akceleratora liniowego e+e-, o docelowej energii kolizji wiązek elektronowej i pozytronowej ponad 1 TeV. Alternatywnym projektem dla ILC jest Cernowska maszyna CLIC. Maszyna ma stanowić istotne komplementarne uzupełnienie dla potencjału badawczego Ceranowskiego kompleksu badawczego LHC. Wymagana długość maszyny będzie wynosiła co najmniej 30 km, a niektóre wersje projektu wymieniają ok. 50 km. Nadprzewodzące liniaki będą wykonane w technologii TESLA 1,3 GHz, wykorzystującej mikrofalowe wnęki nadprzewodzące z ultraczystego niobu klasy RRR lub Nb3Sn, o bardzo dużej dobroci, pracujące z gradientem przyspieszającym prawdopodobnie ponad 35 MV/m, a niektóre wersje projektu wymieniają ograniczenie rzędu 50 MV/m. Zespoły z Polski (Kraków. Warszawa, Wrocław – IFJ-PAN, AGH, UJ, NCBJ, UW, PW, PWr, INT-PAN) uczestniczą w opracowywaniu projektu tej maszyny, detektorów, kriogeniki i systemów pomiarowo-kontrolnych. W chwili obecnej wydaje się, że maszyna ILC będzie najprawdopodobniej budowana w Japonii w latach 2016-2026. Jeśli to się spełni, Japonia stanie się trzecią potęgą akceleratorową świata po CERN i USA.
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 13.0
Citation count*13 (2020-09-17)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?