Akceleratory dla społeczeństwa – TIARA 2012

Ryszard Romaniuk

Abstract

TIARA is an European Collaboration of Accelerator Technology, which by running research projects, technical, networks and infrastructural has a duty to integrate the research and technical communities and infrastructures in the global scale of Europe. The Collaboration gathers all research centers with large accelerator infrastructures. Other ones, like universities, are affiliated as associate members. TIARA-PP (preparatory phase) is an European infrastructural project run by this Consortium and realized inside EU-FP7. The paper presents a general overview of TIARA activities, with an introduction containing a portrait of contemporary accelerator technology and a digest of its applications in modern society.
Author Ryszard Romaniuk (FEIT / PE)
Ryszard Romaniuk,,
- The Institute of Electronic Systems
Journal seriesElektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, ISSN 0033-2089, []
Issue year2013
VolLIV
No3
Pages108-112
Keywords in Polishtechnika akceleratorowa, akceleratory cząstek, zastosowania akceleratorów, TIARA, EU FP7, wiązki fotonowe, promieniowanie synchrotronowe, wiązki cząsteczkowe, wiązki elektronowe, wiązki mionowe
Keywords in Englishaccelerator science, accelerator technology, particle accelerators, applications of accelerators, TIARA, EU FP7, photon beams, synchrotron radiation, particle beams, electron beams, muon beams
Abstract in PolishTIARA jest Europejskim Konsorcjum Techniki Akceleratorowej, które poprzez prowadzenie projektów badawczych, technicznych, sieciowych i infrastrukturalnych ma doprowadzić do integracji środowiska naukowo-technicznego oraz zasobów materialnych w skali całej Europy. Konsorcjum gromadzi wszystkie ośrodki europejskie posiadające dużą infrastrukturę akceleratorową. Pozostałe ośrodki, jak np. uniwersytety, są afiliowane jako członkowie stowarzyszeni. TIARA-PP (faza przygotowawcza) jest projektem europejskim prowadzonym przez Konsorcjum i wykonywanym w ramach EU FP7. W artykule przedstawiono ogólny zakres działań Konsorcjum TIARA, poprzedzając to portretem współczesnej techniki akceleratorowej oraz przeglądem jej zastosowań w nowoczesnym społeczeństwie.
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 16.0
Citation count*16 (2020-09-17)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?