Kompaktowy Solenoid Mionowy – perspektywa dekady

Ryszard Romaniuk

Abstract

Title: Compact Muon Solenoid – a decade of perspective. The Compact Muon Solenoid CMS is one of the major detectors of the LHC accelerator. The second is Atlas. The accelerator complex in CERN has just be shut down for two years, after two years of exploitation, and will resume its work in 2015. During this brake, called long shutdown LS1 a number of the complex components will be intensely refurbished. Not only the LHC itself but also the booster components and detectors. In particular, the beam luminosity will be doubled, as well as the colliding beam energy. This means tenfold increase in the integrated luminosity over a year to 250 fb-1/y. Discovery potential will be increased. This potential will be used for subsequent two years, with essentially no breaks, till the LS2. The paper presents an introduction to the research area of the LHC and chosen aspects of the CMS detector modernization. The Warsaw CMS Group is involved in CMS construction, commissioning, maintenance and refurbishment. The Group consists of members form IFD WF UW, NCBJ and ISE WEiTI PW.
Author Ryszard Romaniuk (FEIT / PE)
Ryszard Romaniuk,,
- The Institute of Electronic Systems
Journal seriesElektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, ISSN 0033-2089, []
Issue year2013
VolLIV
No3
Pages104-107
Keywords in PolishCMS, LHC, CERN, HEP, akceleratory, detektory, eksperymenty fizyki wysokich energii, bozon Higgsa, elektronika dla HEP
Keywords in EnglishCMS, LHC, CERN, HEP, accelerators, particle detectors, high energy physics experiments, Higgs boson, electronics for HEP
Abstract in PolishKompaktowy Solenoid Mionowy CMS jest jednym z głównych detektorów akceleratora LHC. Kompleks akceleratorowy w CERN został właśnie wyłączony na dwa lata, po dwóch latach eksploatacji, i zostanie ponownie uruchomiony w roku 2015. Podczas tej przerwy szereg jego elementów będzie podlegać intensywnej modernizacji. Nie tylko sam LHC, ale także elementy boostera i detektory. W szczególności zwiększona zostanie dwukrotnie jasność wiązki i energia zderzeń cząsteczkowych. Oznacza to ok. 10 krotnie większą jasność zintegrowaną, do poziomu ok. 250 lub nawet 300 fb-1/rok. Potencjał odkrywczy maszyny ulegnie znacznemu zwiększeniu. Ten potencjał będzie eksploatowany ponownie niemal bez przerwy przez dwa lata. Artykuł przedstawia wprowadzenie w tematykę badawczą akceleratora LHC oraz wybrane aspekty modernizacji detektora CMS. W budowę i modernizację CMS zaangażowana jest grupa warszawska z IFD WF UW, NCBJ oraz ISE WEiTI PW.
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 16.0
Citation count*16 (2020-09-17)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?