Koncepcja i studium implementacji procesu zasilania komponentu TOPO250 danymi TOPO10 - generalizacja informacji geograficznej w bazie danych BDG

Robert Olszewski , Agata Pillich-Kolipińska , Anna Fiedukowicz

Abstract

Jednym z kluczowych wyzwań towarzyszących tworzeniu Infrastruktury Informacji Przestrzennej (IIP) w Polsce jest budowa kompleksowego modelu bazy danych georeferencyjnych. Znaczące środki przeznaczone na realizację projektu GBDOT pozwalają na opracowanie podstawowej bazy danych topograficznych kraju jako bazy wielorozdzielczej (MRDB). Efektywne wdrożenie tego typu bazy danych wymaga opracowania procedur generalizacji informacji geograficznej (uogólnienia modelu krajobrazowego DLM), która, traktując komponent TOPO10 planowanej bazy jako jedyne źródło do tworzenia komponentu TOPO250, pozwoli na zachowanie spójności pojęciowej i klasyfikacyjnej między tymi elementami bazy danych. Realizacja tego zadania wymaga implementacji, opracowanej na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, koncepcji systemu, realizującego cele procesu generalizacji informacji geograficznej poprzez wykorzystanie metod restrykcyjnych (ang. constrained-based modelling) oraz pozwalającego na zachowanie relacji topologicznych między poszczególnymi klasami obiektów i obiektami. Pełna implementacja projektowanego systemu generalizacji wymaga przeprowadzenia szeroko zakrojonych testów, które pozwolą na jego kalibrację, a także parametryzację realizowanych procedur generalizacyjnych w zależności od charakteru analizowanego obszaru. Parametryzacja te procesu umożliwi określenie kryteriów wyboru poszczególnych obiektów, algorytmów upraszczania oraz kolejności wykonywanych operacji. Dla uzyskania kartograficznie poprawnego modelu wynikowego (zarówno bazy danych przestrzennych, jak i mapy topograficznej) kluczowe znaczenie ma, zdefiniowane przez autorów, łączne przetwarzanie elementów sytuacyjnych i wysokościowych. Pozwala to na uzyskanie spójnego pod względem topologicznym komponentu pochodnego źródłowej bazy danych referencyjnych. Autorzy opracowania podjęli próbę parametryzacji procesu generalizacji informacji geograficznej dla wybranego obszaru testowego. Uogólnienie uzyskanych wyników przyczyni się do opracowania holistycznego systemu generalizacji danych referencyjnych zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.
Author Robert Olszewski (FGC / DC)
Robert Olszewski,,
- Department of Cartography
, Agata Pillich-Kolipińska (FGC / DC)
Agata Pillich-Kolipińska,,
- Department of Cartography
, Anna Fiedukowicz (FGC / DC)
Anna Fiedukowicz,,
- Department of Cartography
Journal seriesArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, ISSN 2083-2214
Issue year2013
Vol25
Pages127-139
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishgeneralizacja informacji geograficznej, baza danych georeferencyjnych, wielorozdzielcza baza danych, MRDB, modelowanie restrykcyjne
Internal identifier74/2013/statutowe
ProjectX. Project leader: Olszewski Robert, , Phone: +48 22 234-5590, start date 13-05-2011, end date 12-05-2013, N526 0437 40, Completed
WGiK Projects financed by NSC [Projekty finansowane przez NCN]
Languagepl polski
File
2013_Olszewski_Pillich-Kolipinska_Fiedukowicz_Koncepcja_i_studium_implementacji.pdf 1.23 MB
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 0.0, 04-02-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 04-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?