Problematyka gospodarki nieruchomościami w sąsiedztwie m.st. Warszawy

Magdalena Karabin

Abstract

In Poland we can see very dynamic development of the suburban areas, especially in the surroundings of the biggest cities. Town, which heavily affects the suburban areas is the capital of Poland - Warsaw. There were done the researches concerned real property management in the neighborhood of Warsaw. The experimental object was Commune Stare Babice. There were done researches concerned spatial planning actions on the territory of Stare Babice and on the next step there were done analysis of the areas of different types of land use on the whole territory of commune in the period 2003-2010, and also separately in each cadastral block. In next step, there were identified the forms of real property management, directly resulted from neighborhood of the city Warsaw. The researches done on the territory of commune Stare Babice proved that Warsaw exert a strong influence on this commune. There were observed a intensification of the occurrence of the specific real property management forms i.e. reallotment processes and processes of the subdivision of parcels. The influence of Warsaw on real property management was proved also by results of the analysis of the intensity of urban development processes. Results of individual analysis there were presented in this article.
Author Magdalena Karabin (FGC / DCLM)
Magdalena Karabin,,
- Department of Cadastre and Land Management
Journal seriesPrzegląd Geodezyjny, ISSN 0033-2127, (B 5 pkt)
Issue year2011
No5
Pages18-22
Keywords in Polishnieruchomości, gospodarka nieruchomościami
Keywords in Englishreal estates, real estate management
Abstract in PolishW Polsce możemy zaobserwować bardzo dynamiczny rozwój stref podmiejskich, szczególnie w otoczeniu największych miast. Miastem, które intensywnie oddziałuje na tereny podmiejskie jest stolica Polski - Warszawa. Przeprowadzono badanie problematyki gospodarki nieruchomościami w sąsiedztwie m.st. Warszawy. Jako obiekt badawczy wybrano jedną z podwarszawskich gmin - gminę Stare Babice. Zbadano realizacje działań planistycznych na jej obszarze, a w kolejnym etapie przeanalizowano zmiany powierzchni użytków gruntowych na obszarze gminy w latach 2003-2010, jak również w poszczególnych jej obrębach. Następnie zidentyfikowano formy gospodarowania nieruchomościami, które wynikają z sąsiedztwa gminy z miastem Warszawa. Przeprowadzone prace badawcze na obszarze gminy Stare Babice wykazały silny wpływ sąsiedztwa m.st. Warszawy na gminę. Wyraża się to w nasileniu występowania form gospodarowania nieruchomościami, wśród których dominują scalenia i podziały nieruchomości oraz podziały nieruchomości. Wpływ m.st. Warszawy na gospodarkę nieruchomościami potwierdziła również przeprowadzona analiza intensyfikacji zjawisk suburbanizacyjnych, tj. badania zmian użytków gruntowych. Wyniki poszczególnych analiz przedstawiono w niniejszym artykule.
Languagepl polski
Score (nominal)5
Citation count*1 (2020-01-19)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?