Problematyka powierzchni użytkowej lokalu jako obiektu w katastrze nieruchomości

Marcin Karabin

Abstract

In paper there will be discussed main important problems concerning premises - calculation of the living space of premises. There are lack of obligation to apply any technical standards concerning the way of calculation the useful size (living space) of premises and there are the differences between the Polish Standard PN-70/B02365 "The size of buildings. Division, specifications and rules of measurements" and international standard PN-ISO 9836:1997 "Useful properties in building industry. Determination and calculation of size and volume factors". Due to differences in the resulting size of premises, calculated basing on various technical standards, it may result in conflicts between purchasers of premises and developers. This parameter is important not only for its registration in the real estate cadastre, because it is used for calculation the share of the owner in the common real estate, which consists of a land parcel on which the building with premises is located and of common parts of the building (staircases, installations etc.). Unfortunately, this share appears in the cadastre (as the owner's share in the land) as well as in records of land register. The problems appear when technical parameters of given premises are changed (reconstruction, modernization), what results in modification of useful size of those premises, the new calculation of shares of the all premises' owners in the common real estate is required. In paper there will be shown a practical example of the calculation of the living space of premises and also analysis of legal acts concerned this issues.
Author Marcin Karabin ZKGN
Marcin Karabin,,
- Department of Cadastre and Land Management
Journal seriesPrzegląd Geodezyjny, ISSN 0033-2127
Issue year2011
Vol83
No11
Pages3-9
Keywords in Polishkataster nieruchomości, powierzchnia użytkowa lokalu
Keywords in Englishreal estate cadastre, living space, calculation
Abstract in PolishW artykule zaprezentowano jeden z najważniejszych problemów dotyczących lokali w katastrze - problem obliczania pola powierzchni użytkowej lokali. Obecnie brak jest obligatoryjności stosowania jakiegokolwiek standardu dotyczącego obliczania pola powierzchni użytkowej lokali. Ponadto występują różnice pomiędzy normą "PN-70/B-02365 Powierzchnia Budynków. Podział, określenie i zasady obmiaru" a normą "PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników kubaturowych". W związku z różnicami pola powierzchni obliczonymi wg tych norm może dochodzić do konfliktów pomiędzy kupującym i sprzedającym dany lokal. Powierzchnia użytkowa jest parametrem ważnym nie tylko z punktu widzenia konieczności zarejestrowania go w katastrze nieruchomości, ale także ze względu na to, że na jego podstawie obliczane są udziały właściciela lokalu w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (klatka schodowa, piony instalacyjne itd.). Niestety udział ten pojawia się nie tylko w katastrze, ale również w księgach wieczystych. Problemy pojawiają się w przypadku zmiany parametru powierzchniowego jednego z lokali, co powoduje konieczność przeliczenia udziałów w nieruchomości wspólnej właścicieli wszystkich lokali. W artykule przedstawiono przykład obliczenia powierzchni użytkowej lokalu oraz analizę uregulowań prawnych z tym związanych.
Languagepl polski
Score (nominal)5
Citation count*0 (2014-08-18)
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back