Rola gleboznawczej klasyfikacji gruntów w rozwoju obszarów wiejskich, jęz. polski

P. Skłodowski , Anna Bielska

Abstract

This paper analyses the need for updating the system of land-capability classification arising from the decree of the Minister of Regional Development and Construction dated 29 March 2001 on lands and buildings register, the Act on Agricultural and Forest Land Protection dated 3 February 1995 and technical guidance of the Minister of Agriculture and Rural Development on agricultural forest border. The preliminary results of the research conducted in the area of Zaręby Kościelne commune (Pol. gmina) in Ostrów Mazowiecka district (Pol. powiat) are presented. The results indicate that the lack of updated data on actual classification outlines hinders effective spatial planning, real estate management, public statistics, as well as assessment of taxes and other benefits, particularly direct subsidies. Consequently, the lack of updated data on the land-capability classification hinders growth of agricultural communes.
Author P. Skłodowski
P. Skłodowski,,
-
, Anna Bielska (FGC / CSMES)
Anna Bielska,,
- Chair of Spatial Management and Environmental Science
Journal seriesPrzegląd Geodezyjny, ISSN 0033-2127, (B 5 pkt)
Issue year2011
Vol83
No11
Pages10-12
Keywords in Polishklasyfikacja gruntów, obszary wiejskie
Keywords in Englishland-capability classification, rural areas
Abstract in PolishW pracy przeanalizowano potrzeby aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów, wynikające z rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych i wytycznych technicznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie granicy rolno-leśnej. Przedstawiono wstępne wyniki badań przeprowadzonych na obszarze gminy Zaręby Kościelne, powiat Ostrów Mazowiecka. Uzyskane wyniki badań wskazują, że brak danych dotyczących aktualnych konturów klasyfikacyjnych ma kluczowe znaczenie dla efektywnego planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, statystyki publicznej, jak również wymiaru podatków i innych świadczeń, szczególnie dopłat bezpośrednich. W konsekwencji brak zaktualizowanych danych dotyczących gleboznawczej klasyfikacji gruntów hamuje rozwój gminy rolniczej.
Languagepl polski
Score (nominal)5
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?