Effect of organic matter from various sources on yield and quality of plants on soils contaminated with heavy metals

D. Leszczyńska , Jolanta Kwiatkowska-Malina

Abstract

Continuous civilization progress, growing level of industrialization, and urbanization cause that the contents of heavy metals in the environment is increasing with a risk of biota and groundwater contamination. The experiment was carried out in stoneware pots sank into the ground filled up with 56.4 kg of soil: Haplic Luvisols formed from loamy sand. The soil was mixed up with liquid form of salts: Cd(NO3)2, Pb(CH3COO)2 and ZnSO4. To the soil a brown coal preparation, so called “Rekulter”, brown coal, peat and farmyard manure were applied in the amount of 180, 140, 390 and 630 g per pot, which is equivalent to 5 Mg of organic carbon per ha. Winter rye (Secale cereale) was harvested in green forage. The manurial value of organic substance originated from different sources expressed as the plants' crop was the highest for Rekulter and the lowest for peat. The addition of organic substance to soil contaminated with heavy metals causes the higher content of phosphorus in rye's roots. The content of sodium in the rye's above - grounds parts did not depend from addition of organic matter to soil. The contents of nitrogen in rye on contaminated soil were higher in comparison with plants from soil without heavy metals.
Author D. Leszczyńska
D. Leszczyńska,,
-
, Jolanta Kwiatkowska-Malina (FGC / CSMES)
Jolanta Kwiatkowska-Malina,,
- Chair of Spatial Management and Environmental Science
Journal seriesEcological Chemistry and Engineering S-Chemia I Inzynieria Ekologiczna S, ISSN 1898-6196, (A 15 pkt)
Issue year2011
Vol18
No4
Pages501-507
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmateria organiczna, gleba zanieczyszczona metalami ciężkimi, plon, makroelementy
Keywords in Englishorganic matter, yield, soil contaminated with heavy metals, macroelements
ASJC Classification2304 Environmental Chemistry; 2305 Environmental Engineering
Abstract in PolishBadania prowadzono w wazonach kamionkowych umieszczonych w gruncie, które wypełniono glebą płową właściwą (wg WRB. Haplic Luvisols) wytworzoną z piasku gliniastego lekkiego na glinie lekkiej. Do gleby wprowadzono metale ciężkie w formie soli: ZnSO4, Pb(NO3)2 i Cd(NO3). Jednocześnie do gleby dodano jednorazowo: nawozu organiczno-mineralnego z węgla brunatnego „Rekulter”, węgla brunatnego, torfu lub obornika w dawkach odpowiednio 180, 140, 390, lub 630 g na wazon, co odpowiadało 5 Mg Corg na ha. W doświadczeniu uprawiano żyto ozime na zieloną masę. W próbkach roślinnych oznaczono ogólną zawartość wapnia, magnezu, sodu, potasu, fosforu i azotu. Celem badań było określenie wpływu dodatku materii organicznej z różnych źródeł do gleby zanieczyszczonej metalami ciężkimi na plonowanie żyta oraz zawartość i rozmieszczenie K, Na, Mg, Ca, P i N w życie. Wartość nawozowa substancji organicznej z różnych źródeł wyrażona plonem roślin była największa dla Rekultera, a najmniejsza dla torfu. Dodatek substancji organicznej do gleby powoduje wzrost zawartości K, Mg, P i N w źdźble i kłosie żyta. Zawartość sodu w nadziemnych częściach żyta nie zależała od zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi i dodatku materii organicznej. Zawartość azotu w życie na glebie zanieczyszczonej była wyższa w porównaniu do roślin z gleby bez metali ciężkich.
Languageen angielski
Score (nominal)15
Publication indicators WoS Citations = 8; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2014 = 0.478; WoS Impact Factor: 2011 = 0.423 (2) - 2012=0.48 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?