Three-zonal wall function for k-" turbulence models

Maciej Chmielewski , Marian Gieras

Abstract

Most commercially available wall functions for k-" turbulence models base on the two-zonal near-wall flow division assumption. Viscous and log-law sublayers are distinguished. In this article the three-zonal wall function concept with a buffer sublayer is developed. The aim of this new wall function is to improve the mean streamwise U+ velocity profile. The proposed wall function is validated on backward-facing step experimental data. Physical implications of the model performance are also discussed.
Author Maciej Chmielewski (FPAE / IHE)
Maciej Chmielewski,,
- The Institute of Heat Engineering
, Marian Gieras (FPAE / IHE)
Marian Gieras,,
- The Institute of Heat Engineering
Journal seriesComputational Methods in Science and Technology, ISSN 1505-0602
Issue year2013
Vol19
No2
Pages107-114
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishfunkcje ściany, modelowanie turbulencji, analiza warstwy przyściennej
Keywords in Englishwall functions, turbulence modeling, near-wall treatment
Abstract in PolishWiększość dostępnych na rynku funkcji przyściennych dla modeli turbulencji k-e bazuje na dwu-strefowym modelu przepływu w warstwie przyściennej. Rozróżnia się podwarstwy: lepka i logarytmiczna. W tym artykule przedstawiono trzy-strefową funkcję opisującą warstwę przyścienną. Przedstawiono koncepcje polegającą na wprowadzeniu trzeciej buforowej strefy i przedstawiono metodę jej rozwiązywania. Proponowana funkcja opisująca buforową warstwę przyścienną została zweryfikowana doświadczalnie
DOIDOI:10.12921/cmst.2013.19.02.107-114
URL http://cmst.eu/wp-content/uploads/2013/05/10.12921_cmst.2013.19.02.107-114_Chmielewski.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 9.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*35 (2020-08-31)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?